Amnestie situaci v kraji zatím nezhoršila

Hejtman Oldřich Bubeníček a radní Martin Klika se sešli s ředitelem krajského ředitelství policie Tomášem Landsfeldem, aby získali informace o vývoji trestné činnosti v Ústeckém kraji v souvislosti s propuštěním vězňů po prezidentské amnestii. Hejtman se zajímal zejména o situaci v problémových lokalitách. K výraznému nárůstu kriminality prozatím nedošlo.
Jak zmínil ředitel Landsfeld, v Ústeckém kraji bylo zatím spácháno 6 trestných činů a 10 přestupků amnestovanými pachateli, jedná se tedy o 1% z celkového nápadu trestné činnosti. Přestože podle policie může ještě dojít k nárůstu v příštích týdnech, je policie připravená a může policistům vytvořit takové podmínky, aby se urychlil proces dokazování a pachatelé trestné činnosti byli co nejdř íve dopadeni. „Zprávy od policie mě trochu uklidnily, osobně jsem očekával situaci horší. Bezpečnostní situací v kraji se budeme i nadále zabývat, v nejbližší době chystáme setkání se starosty na Šluknovsku,“ řekl hejtman Bubeníček.

Ředitel Landsfeld také upřesnil, že zastavení stíhání v případech starších osmi let se týká 181 případů. V naprosté většině se jedná o menší majetkovou trestnou činnost spáchanou cizinci, kteří již nežijí na území kraje či republi ky. Řada případů byla odložena již na konci devadesátých let a netýká se závažné kriminality.

Radní Martin Klika, který má na starosti bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, doplnil informaci o plánovaných výjezdech do nejvíce ohrožených míst. Nejbližší setkání s místními samosprávami proběhne do konce měsíce ledna ve Šluknovském výběžku. Jak upřesnil radní Klika, půjde o jednání na úrovni státních orgánů a úřadů (kraj, města, policie, úřad práce atp.). „Každor očně dává kraj prostředky na vybavení složek IZS. Letos bychom chtěli policii pomoci v nákupu techniky, kterou policisté potřebují v souvislosti s drogovou problematikou. Této záležitosti se chceme více věnovat i v rámci podpory sociálních služeb, které s drogovou problematikou souvisí,“ uzavřel Martin Klika.

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

Red

Red