„Hazard v Roudnici nechceme,“ zní z řad občanů

05. 02. 2014 | Mgr. Jana Slovinská, Mgr. Monika Legnerová

Jak jsme již informovali, během listopadu 2013 proběhla anketa zaměřená na problematiku hazardu v Roudnici nad Labem. Anketního šetření se občané Roudnice n. L. mohli účastnit prostřednictvím dotazníků na webovém portále města Roudnice. Celkem se šetření zúčastnilo 604 respondentů, kteří bydlí v Roudnici nad Labem.

Podrobnější výstupy o vnímání hazardu občany Roudnice předkládáme níže. Z celkového počtu 604 respondentů vnímá 384 (63,7%) hazard jako problém.

GRAF 1. Kolik obyvatel Roudnice považuje hraní hazardu na automatech za problém?

Pokud se podíváme blíže na specifika odpovídajících respondentům z Roudnice nad Labem, tak 51 respondentů z celkového počtu 66 má vlastní zkušenost s hazardem. Z toho nejvíce hráčů (20) objevuje ve věkové skupině 36 – 45 let. Nejméně zkušeností s hazardem mají pak skupiny ve věku 46- 55 a 65 a více (v obou skupinách po 2 hráčích). Zanedbatelná není ani věková hranice 26 – 35 let, kde se k vlastním zkušenostem v hazardu přihlásilo 15 respondentů.

GRAF 2. Máte vlastní zkušenost s hazardem na automatech, dle věkových kategorií?

Na otázku, jakým způsobem by občané Roudnice řešili problematiku hazardu, (bylo možné vybrat více odpovědí), 386 respondentů odpovědělo, že by hazard ve městě úplně zakázalo, 308 respondentů by hazard omezilo v okolí škol, 311 respondentů by omezilo provoz, 80 respondentů by omezilo provoz heren, loterijních terminálů, výherních automatů, dále 12 respondentů by prodloužilo provoz a 1 respondent by navýšil počet hracích automatů.

GRAF 3. Kolik lidí má zkušenost s hraním hazardu ve vlastní rodině?

Graf č. 3 znázorňuje počet respondentů, kteří mají zkušenost s hazardem ve vlastní rodině. Nejvíce se zkušenost objevila u respondentů ve věkové skupině 18-25 let (10 respondentů) a 36-45 (21 respondentů). Také není zanedbatelná částka, kterou respondenti z Roudnice odhadují, že prohráli. Částka se pohybuje zhruba kolem 1 700 000,- Kč.

Jaká je situace v ČR?

Aktuálně probíhá studie, která by měla zmapovat problematiku hazardu v České republice. Za studii stojí národní tým protidrogového koordinátora. Mezi rizikové hráče podle ní patří zhruba 42 tisíc Čechů a cca 5% dospělých je hazardním hraním ohroženo. (zdroj: http://aktualne.centrum.cz/grafika/2013/09/29/test-jste-ohrozeni-zavislosti-na-hazardu/)

Kde se závislost na hazardu „bere“? Spouštěčem může být především velký prožitek například způsobený velkou výhrou, nepříznivá životní situace jako je samota, problémy v partnerském životě, ekonomické problémy, ztráta zaměstnání apod. Mezi nejrizikovější skupiny patří muži okolo 30 let a z velkých měst, kteří jsou osamoceni (bez partnera, rodiny). Závislost vzniká již v období dospívání. U žen se závislost zpravidla projevuje až v prostřední fázi života.

Závislost na hře v dospělosti nejvíce ohrožuje profesní roli, závislý ztrácí motivaci pracovat, způsobuje problémy v mezilidských vztazích -potřeba hraní má větší vliv než potřeba vytvářet citový vztah.

Zdroj: http://cs.pokerstrategy.com/strategy/psychology/695/1/

Red

Red