Hendikepovaní budou mít více informací o bezbariérovém přístupu na turistická místa v Ústeckém kraji i v Sasku

Propojené webové stránky s detailními informacemi o bezbariérovosti hotelů, kulturních zařízení i restaurací, speciální jízdy na mosteckém polygonu pro hendikepované i lékařské ko nference. Tak bude ve zkratce vypadat projekt Česko – saské pohraničí bez bariér, který byli v německých Drážďanech představit tamním novinářům první náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Martin Klika a krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš. Právě Ústecký kraj a Svobodný stát Sasko si celý projekt vzaly pod svá křídla. Český web by měl vzniknout ještě do konce letošního roku.

Nyní se začíná pracovat hlavně na studii bezbariérovosti našeho kraje. V Sasku již svou část webu mají. Právě z  této studie by vzejít veškeré informace na nově webové stránky. Celkový rozpočet projektu bude činit cca jeden milion eur. Téměř 900 tisíc ovšem půjde z dotace.  Na webech najdou hendikepovaní návštěvníci například informace o tom, kolik je například u muzea parkovacích míst, jak jsou řešeny výtahy či toalety. „Načerpali jsme zkušenosti už při realizace projektu Krušné hory bez bariér. Víme, jak důležité je pro osoby s hendikepem vědět, kam konkrétně mohou bez problémů vyrazit, aby až na místě nepřišli na komplikace. Takhle budou moct plánovat a mít neustále přehled. Budeme i zajišťovat jakési kontrolory, kteří budou průběžně a namátkově informace ověřovat,“ uvedl při konferenci náměstek hejtmana Martin Klika.

Ústecký kraj plánuje v rámci projektu také uspořádání handbike maratonu na Labské stezce a Krušnohorské magistrále. Právě o tyto dvě akce byl mezi německými zástupci médií největší zájem. „Na společném webu najdou informace turisté od nás i z Německa. Velkou měrou tak pomůžou tyto údaje i turistice. I z veletrhů cestovního ruchu víme, jak důležité a potřebné jsou tyto informace,“ dodal krajský radní pro oblast cestovního ruchu Zdeněk Matouš.

Projekt bude trvat tři roky. Během něj budou pořádány i společná setkání lékařů nebo sociálních pracovníků hlavně pro předání zkušeností s jednotlivými možnostmi například pro osoby po úrazech. Právě pro ty se počítá i s vytvořením publikace, která by jim měla předat alespoň základní informace o všech možnostech, na které instituce či specialisty se po úrazech obrátit.

 


Krajský radní Zdeněk Matouš  (první zleva), první náměstek hejtmana Martin Klika (uprostřed) a vedle něj náměstek starosty Drážďan Raoul Schmidt – Lamontain na tiskové konferenci.


Vedení Ústeckého kraje spolu s náměstkem starosty Drážďan.

Red

Red