Jak vidělat miliony prodejem aut

Firma na generování Vašeho zisku? Ano, dnes je to možné.

Ing. Aleš Rouček, jednatel společnosti Roucek Group s.r.o. hovoří o tom, jak v dnešní nepříznivé době získávat nové zákazníky a zvyšovat firmě zisk.

V čem spočívá Vaše práce?

Pomáháme firmám růst. Hledáme jejich silné i slabé stránky, analyzujeme jejich podnikatelské okolí a navrhujeme vhodné řešení, které vede k jejich vyšším ziskům.

Nepřijde Vám alibistické říkat, že dokážete zvýšit zisk jakékoli firmě?

Netvrdím, že dokážeme pomoci všem. Říkám, že používáme vyspělé nástroje, které přinášíme ze zahraničí a jsou v praxi ozkoušeny. Na Českém trhu momentálně fungují výborně a z našich projektů se nám dostává pozitivní zpětná vazba. Fakt, jestli tyto metody budou vhodné pro každou firmu, závisí na více faktorech – součinnosti zadavatele, odvětví jeho činnosti, vztahu k moderním technologiím a celkovou ochotou transformovat obchodní myšlení na nový směr. Pokud je klient spokojen se současným stavem, pravděpodobně mu nepomůžeme.

Je možné shrnout, jakým způsobem Vaše práce probíhá?

Každou naši spolupráci navazujeme na individuální bázi, přizpůsobujeme ji potřebám, které daný podnikatel chce docílit. V zásadě však jde o 5 kroků, které spolu úzce souvisí. Vždy začínáme identifikací peněz. Je až alarmující, kolik dnešních podnikatelů vynakládá své firemní zdroje do segmentů, ve kterých není místo pro peníze, marže ani příležitosti. Toto místo jim najdeme a přesuneme do něj jejich investice. Druhým krokem je vhodné zaměření na cíl. V této fázi hledáme strategického klienta, zkoumáme jeho cestu rozhodovacím procesem a analyzujeme faktory, které ovlivňují jeho finální rozhodnutí. Pak přichází na řadu informační sdělení, ve kterém určíme a zpropagujeme výhody podnikatele, nadefinujeme cestu, kterou se k němu budou zákazníci dostávat, a samozřejmě nastavíme plán trvalého posilování pozice. Čtvrtým krokem je pak nastavení finálního prodeje. Do této doby se jedná o práci spíše matematicko-statistickou.

Zmínil jste jen kroky 4…

Ano, protože až po analýze a vyhodnocení těchto kroků přichází ta pravá „zábava“. Doba, kdy naši práci začne klient hmatatelně pociťovat. Doba, kdy se jeho zisk začne zvyšovat. Tím pátým krokem je nasazení automatizace a využití informační hodnoty. Právě informační marketing je v dnešní době pravděpodobně nejefektivnějším způsobem perspektivního podnikání. Pokud se spojí s automatizací rutinních procesů, podnikatel má obrovskou šanci získat velký náskok před jeho konkurencí.

Čím si získává náskok?

Často poslouchám, jak mi lidé říkají, že pracují od rána do večera – že to nestíhají. Snaží se dohnat něco, co možná dohnat ani nelze. Ano, dneska je rychlá doba. Dokud si však neuvědomíte, že poskytuje ještě rychlejší nástroje, nikdy nebudete stíhat krok. A dlouhodobá práce od rána do noci k tomu skutečně nevede. Dnes se bez moderních technologií a automatizace prostě neobejdete. To je ten důvod, proč ti slabší nemají čas a neustále slábnout. Ti silnější rostou a mají i pravděpodobně mnohem více času pro sebe i na to, co skutečně umí. Více času pro sebe a efektivnější podnikání – to je ten náskok, o kterém jsem mluvil.

Zmínil jste informační marketing. Co si pod tím mám představit?

Info marketing je forma poskytování informací, podle kterých si má zákazník koupit produkt nebo službu právě od Vás. Vznikla přeměnou marketingu orientovaného z produktu na zákazníka. Dnes již nestačí, aby o Vás zákazník věděl. K tomu, aby od Vás zakoupil, Vám potřebuje věřit. A bez toho aniž by Vám věřil, Vás nikdy nedoporučí. A právě slůvko doporučit je to, co skutečně prodává! Info marketing, ve spojení s automatizací a efektivní komunikací, podporuje zákaznickou loajalitu a momentálně vydělává podnikatelům nejvíce peněz. Při nízkých investicích.

Upřesníte, co myslíte nízkými investicemi?

Pokud to porovnám s tradičním marketingem, náklady se pohybují někde okolo 70 procent. Hlavní výhodou však nejsou nižší náklady, ale skutečně reálný a měřitelný přínos. Pokud se budeme bavit o automatizaci, tak zde jsou náklady kolem 20 procent v porovnání s tím, kdyby firma na práci vyhradila své zaměstnance.

Jaké firmy jsou Vašimi nejčastějšími klienty?

Pomocí našich analýz dokážeme vymyslet řešení pro jakoukoliv firmu. Pracovali jsme pro malé regionální firmy i pro nadnárodní celosvětové společnosti. Rozsah prací vždy závisí na zadání a na finančních možnostech.

Neřadíte se spíše mezi konzultantské společnosti?

Je pravda, že poskytujeme i čistě konzultační činnost, nicméně hlavní výhoda je v tom, že navrhnuté kroky dokážeme realizovat pomocí našich divizí sami. Výhoda je to především pro naše koncové klienty, protože nedochází k nesmyslnému přeprodávání služeb a následnému navyšování cen.

Hodnotíte svoji činnost jako charitativní? Přeci jen pomáháte ostatním..

Je to služba jako každá jiná. Charitativní činnost to rozhodně není, firmy za naše služby musí zaplatit. Z podstaty našeho podnikání a ze zkušeností jim však nabízíme zajímavou nabídku. Pokud nedojde k viditelnému zlepšení, nepožadujeme od nich platbu konečné faktury. A to je slušná záruka.

V případě, že by firma chtěla využít Vašich služeb, kde má začít?

Problematika naši činnosti je poměrně složitá. Z toho důvodu jsem napsal knihu Milionový prodej, ve které srozumitelně popisuji, jak v dnešní době skutečně a efektivně vydělat na prodeji produktů a služeb v České republice. Prvních 100 ks knihy je pro čtenáře Polabských novin zcela zdarma. Začal bych právě u ní

Knihu si můžete stáhnout na adrese http://www.roucek-profit.cz

Ptala se: Lucie Srnková

Red

Red