Jan Jakub – Lovosice se musí stát místem pro život

Jan Jakub je lovosickým expertem ODS na dopravu a bezpečnost. V době, kdy město vedla ODS, došlo ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Jak Jan Jakub hodnotí tento stav nyní?

„Přechody pro chodce mají být dle platné legislativy samostatně osvětleny, druhem a barvou světla odlišným od pouličního osvětlení, což v řadě případů na území města stále chybí. Samotné přechody a místa pro přecházení lze doplnit dalšími technickými prvky, které na nich zvýší bezpečnost chodců. Ale nejde jen o samotné přechody pro chodce. Zpomalení si zaslouží také další úseky komunikací. Například ulice Teplická je příliš široká a volá po zklidnění, resp. zúžení a zpomalení. Bylo by vhodné zde umístit například tzv. zklidňující vjezdovou bránu, vyvýšené pojezdové plochy, vodorovné značení apod. U školek, ale i škol, je třeba se věnovat maximálnímu zpomalení, neboť právě zde pravidelně dochází ke zvýšenému pohybu dětí a chodců obecně. Je potřeba klást důraz na skutečnost, že uliční prostor nepatří jen vozidlům, ale také chodcům nebo cyklistům.“

S další názory a postřehy Jana Jakuba k aktuální dopravní situaci v Lovosicích se můžete seznámit na https://nastartujmelovosice.cz/doprava-a-jeji-negativni-do…/

https://www.facebook.com/nastartujmelovosice/videos/1542142332558881/

Red

Red