Křešice po povodni znovu ožívají

kresice2 kresice3Křešice byly zasaženy červnovou povodní velmi výrazně, což způsobilo rozsáhlé škody na obecním i soukromém majetku ve výši zhruba 231 milionů korun. Téměř všichni obyvatelé Křešic se již vrátili do svých domovů, avšak někteří z nich nemohou svůj dům či byt plnohodnotně využívat. „Občané stále vysouší svá obydlí. Ti, co měli zatopené obytné místnosti, musí nejprve vysoušet, poté opravit a až poté mohou nastěhovat nábytek. Většina lidí buď bydlí v patře, které nebylo povodní zasaženo, nebo mají svůj byt vybaven velmi provizorně tak, aby mohli být doma, ale rozhodně nelze mluvit o standardu,“ říká starosta Křešic Václav Kovařík.

„Obce jako Křešice či Lounky potřebují aktivní pomoc, proto jsem je v červnu navštívil, abych viděl, co povodeň způsobila. Navíc i má rodina se musela potýkat se škodami, které velká voda napáchala. Na mnou pořádané koordinační schůzce jsme debatovali nad nastalou situací v regionu, zda funguje krizový systém a jak postiženým obcím a lidem směřovat pomoc – ať materiální, tak finanční,“ komentuje senátor Hassan Mezian.

Prvotní náklady na odstranění povodňových škod v Křešicích byly vyčísleny ve výši 7 milionů korun, finanční prostředky jsou využívány k odstranění bezprostředních škod po povodni. „Jedná se zejména o úklid obce, svoz povodňového odpadu, zprovoznění kanalizace, odstranění havarijních stavů na komunikacích a chodnících, škody způsobené ve vztahu s odčerpáváním lagun. V současné době v obci probíhá oprava kanalizace, která je po povodni nefunkční a oprava je vyčíslena cca. na 4 mil. Kč. Obec se snaží získávat vypsané dotační tituly k následnému odstranění škod na majetku obce a také zřídila transparentní účet: 3100277/0100, na který je možno stále zasílat příspěvky. Za každou pomoc jsme velmi vděčni,“ informuje starosta Václav Kovařík.

Jako prvotní pomoc při odklízení následků povodní poskytla obec Křešice občanům ze svého rozpočtu celkem 1,9 mil. Kč, což znamenalo pro každou domácnost desetitisícový příspěvek.

„Následně jsme přijali dar Ústeckého kraje a hejtmana Ústeckého kraje v celkové výši 1,5 mil Kč, který byl rovněž rozdělen mezi zaplavené domácnosti,“ konstatuje starosta Křešic Václav Kovařík.

„Během povodně jsem jako sociálně demokratický starosta byl v úzkém kontaktu a v pravidelných schůzkách se senátorem Hassanem Mezianem a děkuji za veškerou pomoc a jím projevenou součinnost s mou osobou a s občany naší obce.“

Red

Red