Lednové veletržní prezentace Ústeckého kraje v zahraničí

Na veletrhu Reisemarkt v Drážďanech již podesáté v řadě, spolu s berlínskou expozicí CzechTourismu zase skvělá prezentace ve Stuttgartu. Letošní začátek roku je ve znamení zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Počet německých turistů v Ústeckém kraji je tradičně nejvyšší, proto je této destinaci i ze strany našeho kraje věnována opravdu velká pozornost.

Fenomén Labské stezky k nám přivádí německé cyklisty, kteří u nás vyhledávají ubytování a stravovací služby. Hojně navštěvované jsou i památky a jiné atraktivity podél stezky. České Švýcarsko, jedna ze čtyř turistických destinací Ústeckého kraje, je v rámci jednotné prezentace Česko saského Švýcarska jedním regionem s přelivem turistů přes pomyslnou hranici mezi oběma státy. Krušné hory díky společnému Cykloregionu Krušné hory / Radregion Erzgebirge jsou neodmyslitelným cílem německých turistů, ať už na kole, běžkách, či prohlídkách podkrušnohorských měst. České středohoří a Dolní Poohří lákají na hrady a zámky, gastronomické speciality, zejména vinařství a pivovarnictví.

Vzhledem ke krátké dojezdové vzdálenosti do Ústeckého kraje je pro veletržní prezentaci stěžejní veletrh Reisemarkt v Drážďanech. Od loňského roku zde máme také vlastní expozici. Tu během výstavního víkendu navštívil i hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch pan Zdeněk Matouš.

Stálý zájem o Ústecký kraj mají turisté ze Slovenska, proto se Ústecký kraj účastnil společné expozice CzechTourismu v Bratislavě a následně opět proběhla prezentace pro německé turisty a touroperátory ve společné expozici berlínského zastoupení CzechTourismu na veletrhu ABF v  Hannoveru.


Veletrh v Drážďanech.


Veletrh v Hannoveru.


Veletrh ve Stuttgartu.

Expozice na veletrhu ve Stuttgartu.

Red

Red