Litoměřice koupí v bývalých kasárnách objekty za 15 milionů korun

Hodnota majetku je výrazně vyšší, než za kolik ho pořídíme,“ upozornil místostarosta Karel Krejza s tím, že je třeba s ohledem na rozvoj této významné lokality s obrovským potenciálem hledět na mnoho let dopředu. „Pokud se postupně nebudeme snažit získat do majetku města ucelené území, jen těžko zajistíme jeho komplexní rozvoj a postup do další etapy projektu budoucího využití bývalých kasáren,“ dodal Karel Krejza.

????????????????????????????????????

První etapou má představitel města na mysli fakt, že již proběhla architektonická soutěž o ideový návrh budoucího využití kasáren pod Radobýlem. „Ve chvíli, kdy bude město vlastnit nejen pozemky, ale i budovy, což se v první fázi alespoň ve středové části areálu zřejmě podaří, můžeme s vítězem architektonické soutěže začít pracovat na realizaci studie budoucího využití,“ upozornila vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. Vzniknout zde má kromě jiného bydlení pro zhruba dvě tisícovky obyvatel s veškerým zázemím a potřebnými službami.

Které objekty a jak konkrétně budou využity, v tuto chvíli ještě není rozhodnuto. „V případě některých objektů město zřejmě požádá o demoliční výměr, stav jiných je však natolik dobrý, že mohou být po provedení drobných stavebních úprav okamžitě využívány,“ konstatoval vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting. V tuto chvíli již například registruje zájem o pronájem zdejších garáží nebo o odkoupení ESO přístřešků. Zájem mají i sportovci o pronájem tělocvičny a jejího zázemí.

????????????????????????????????????

Nejistý však zůstává osud horní části kasáren. Za minimální kupní cenu 26 milionů korun ji v těchto dnech znovu nabízí k prodeji ÚZSVM. Tímto způsobem již například bylo v minulosti prodáno venkovní sportoviště. Jiné budovy zase stát převedl státním institucím. Páteřní komunikaci vedoucí kasárnami, která umožní jejich propojení s plánovanou západní komunikací vedoucí z mostu Generála Chábery, město zdarma získalo od státu již před lety díky iniciativě tehdejšího senátora Alexandra Vondry.

Red

Red