PR rozhovor s lídrem Litoměřické ČSSD

Litoměřická ČSSD je na volby připravena

 

prokop karel

Do nadcházejících komunálních voleb vstupuje na kandidátce litoměřické ČSSD na pozici lídra Ing. Karel Prokop, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

 Mohl byste stručně představit svoji osobu?

Vystudoval jsem vysokou školu obor ekonomie. Pracuji jako statutární zástupce SVP, DDŠ, DD a ZŠ Dobřichovice. Delší dobu jsem úspěšně působil v sociálních službách a ve zdravotnictví jako ředitel větších společností. Občané na Litoměřicku mě znají především jako ředitele CSP Litoměřice, která organizovala sociální péči v začleněných zařízeních v okrese Litoměřice.

 … a něco ze soukromí?

Jsem ženatý, mám 5 dětí, z toho nezletilou dceru 7 let a syna 5 let, bydlím v Litoměřicích a vždy jsem se do dění v Litoměřicích zapojoval i mimo své zaměstnání.

 Co je hlavní náplní volebního programu ČSSD Litoměřice?

Náš volební program je komplexní a zahrnuje všechny oblasti činnosti města, nicméně pokud bych měl v krátkosti uvést konkrétní cíle, tak jsou to zejména:

  • prosazovat rovný přístup k městským zakázkám

  • vyrovnaný rozpočet

  • další rozvoj mateřských a základních škol zřizovaných městem

  • revitalizace městské tržnice

  • efektivnější využití majetku města ve prospěch všech občanů

 Máte na kandidátní listině osoby, které v případě zvolení budou garanty jednotlivých oblastí činnosti města?

Jistě, vysoká odbornost kandidátů s různou specializací bylo hlavním kritériem při sestavování naší kandidátní listiny, a pokud bych měl uvést konkrétní jména, tak mezi tyto garanty jednoznačně patří:

  • Ing. Pavel Grund, ředitel Hasičského záchranného sboru Litoměřice – oblast: Doprava, bezpečnost

  • Helena Lexová, podnikatelka – oblast: Podnikání, zdravotnictví

  • Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, ekonomický ředitel nemocnice, soudní znalec v oboru ekonomika – oblast: Ekonomika a rozpočet

  • Ing. Lukáš Znojemský, zástupce ředitele základní školy – oblast: Školství, sport

  • Bc. Ondřej Marek, sociální pracovník – Sociální věci, kultura

 … co byste uvedl na závěr?

Naším hlavním cílem je, umožnit obyvatelům města více spolurozhodovat o jeho budoucnosti, což vyjadřuje i naše MOTTO: „Transparentnost … informovanost … slušnost“. Nechceme občanům vkládat žádná další hesla, ale chceme jim poskytovat maximum informací, aby se mohli rozhodovat a hodnotit dle svého uvážení.

 Děkujeme za rozhovor.

Red

Red