Litoměřická diecéze zná výsledek Tříkrálové sbírky

 

Výsledek tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je potěšující. Koleda vynesla

2 201 357,00 Kč.

V celkem 846 kasičkách byl zatím rekordní výnos Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, oproti loňskému roku o téměř 120,000 Kč vyšší. Do sbírky se v litoměřické diecézi zapojilo kolem 2500 dobrovolníků, díky nimž mohla být sbírka tak úspěšná.

Z výnosu sbírky mám opravdu radost, pořád ale vidím, že máme velké rezervy. Přestože jsme letos opět rozšířili počet obcí, kde chodili koledníci, stále je spousta míst, kde se nekoleduje. Již nyní tedy prosíme všechny zájemce, kteří by se rádi zapojili do Tříkrálové sbírky v následujícím roce, přihlaste se. Je to především na občanech konkrétních měst a obcí, koledovat přeci můžou taky pro sebe či své známé. Vždy je lepší, když v obci koledují místní lidé, než když tam přijede s kasičkou někdo cizí. V některých místech byl také výrazný nárůst, ale bylo i spousta míst, kde výnos poklesl, příčinu vidím především v podcenění situace místními koordinátory, tak věřím, že to v následujícím roce napravíme,“ hodnotí letošní sbírku Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

Výnos sbírky pomůže například Jarouškovi a Noemi, dětem s dětskou mozkovou obrnou, charitní pečovatelské službě, sociálně slabým dětem ve škole i mimo školu, seniorům v Domově na Dómském pahorku a spousta dalším potřebným.

Všem, kteří přispěli na pomoc potřebným ať už finančně nebo pomocí při organizaci Tříkrálové sbírky patří veliký dík,“ dodává paní Vedejová.

Kontakt: Veronika Vedejová, dobrovolnici@dchltm.cz

Red

Red