Lovosice – Úchvatné vánoce pro všechny z Azylového domu

V období krátce před Štědrým dnem, v období překypujícím úchvatnou vánoční atmosférou uspořádala Farní charita Lovosice pro maminky a jejich děti žijící v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích „předštědrovečerní“ večeři. 

Celý den se nesl v duchu Vánoc a vánočních příprav a vyvrcholil u svátečně vyzdobené tabule v nádherném sále Staré radnice v Lovosicích. Po tradiční vánoční večeři jsme si zpestřili večer zpíváním vánočních koled a vánočními tradicemi – děti nadšeně pouštěly lodičky z ořechových skořápek, hledaly hvězdičky v jablíčku a házely botou. Jejich oči však IMG_3478nedočkavě okukovaly vánoční stromeček a s napětím vyhlížely Ježíška za okny. Přála bych Vám všem vidět jejich zářící nadšené pohledy, když zazvonil zvonek, děti vběhly do místnosti osvětlené jen prskavkami v rukou pracovníků Farní charity Lovosice a spatřily krásně zabalené dárky pod stromečkem. Ještě nadšenější byly děti při rozbalování dárků, splnily se jim totiž jejich sny a tajná přání. Večer byl plný radosti, veselí, smíchu a děkovných pohledů maminek. Může se to zdát jako otřepaná fráze, ale pro pracovníky Farní charity Lovosice bylo štěstí dětí a vděčnost maminek velkým vánočním darem. Za sebe musím říci, že tohle byl jeden z okamžiků, který mi ukazuje smysl a podstatu mé práce.

IMG_3514Slavnostní večeře Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích se zúčastnili i vážení hosté Farní charity Lovosice. Z Diecézní charity Litoměřice nás poctil svou přítomností pan Bc. Roman Striženec, realizátorka sbírky na podporu azylového domu Bc. Lenka Jaremová a v neposlední řadě Iva Kubelková, která Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích podporuje již řadu let.

Tento večer bychom pro děti a jejich maminky nemohli uspořádat bez štědré pomoci Nadace Terezy Maxové dětem, která díky svým dárcům vyslyšela „dopisy Ježíškovi“ a zajistila bohatou nadílku dětem i jejich maminkám.

Velké díky patří paní Bc. Lence Jaremové a panu Marku Thiememu, kteří uspořádali již III. ročník sbírky na podporu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích, díky čemuž se děti a maminky radují z hraček, oblečení, kosmetiky a dalších drobností, které je čekaly pod vánočním stromkem.

Tento den byl podpořen také Základní školou Antonína Baráka v Lovosicích a Dnem dobra Středního pedagogického gymnázia v Ústí nad Labem, kde studenti z vlastní iniciativy zrealizovali materiální i finanční sbírku, za získané peníze nakoupili pro maminky a děti základní potraviny a nezbytnou drogerii a osobně tyto dary přivezli do azylového domu v Lovosicích.

Tímto bych chtěla velice poděkovat všem dárcům a sponzorům, kteří mi pomohli zrealizovat vánoční večeři, pracovníkům Farní charity Lovosice za jejich úsilí při její přípravě a všem hostům, kteří si v předvánočním shonu našli čas a užili si tuhle vzácnou chvíli pohody s maminkami a dětmi z azylového domu.

Mgr. Eva Horáková

Vedoucí ambulantních a pobytových služeb FCHL

Red

Red