Lovosický fotograf Miroslav Hvorka měl výstavu v Pfannschmidtově vile

Slavnostní vernisáží začala v pondělí devátého ledna v Pfannschmidtově vile výstava fotografií v loňském roce zesnulého lovosického fotografa Miroslava Hvorky. Výstavu České středohoří připravil ještě sám fotograf pro své přátele v Kralupech nad Vltavou, kde proběhla v září a říjnu minulého roku. V červenci 2017 fotograf Hvorka náhle zemřel. Asi 30 fotografií bylo z Kralup převzato a vystaveno v Lovosicích – Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica, v provedení černobílém i barevném.

Výstavu zahájil místostarosta města Vladimír Šuma. „Miroslav Hvorka patřil v posledních desetiletích k nejvýznamnějším lovosickým fotografům. Mimo snímky Českého středohoří byl známý také svými úspěšnými snímky dívčích a ženských portrétů, které úspěšně vystavoval v řadě galerií,“ uvedl místostarosta. O začátcích fotografa se zmínil jeho přítel Zdeněk Kaftan. „Miroslav Hvorka vstoupil do lovosické- ho fotokroužku v roce 1965. Ke své práci amatérského fotografa byl velmi kritický a jen tak něco na výstavu nepustil. Neustále se vzdě- lával a nakonec působil jako odborný lektor okresní akademie v Litoměřicích. Své snímky pro veřejnost připravoval s profesionální pečlivostí,“ chválil díla Mirka Hvorky jeho bývalý kolega z fotokrouž- ku. Poté si přítomní připili na památku fotografa a zdar výstavy, která je věnována jeho životní lásce – Českému středohoří. Hudební vystoupení zajistil zpěvák Jakub Koch s klavíristkou Alenou Kolaří- kovou. Zazněly písně Nebe na zemi, Do věží z muzikálu Noc na Karlštejně a Ježkův song Život je jen náhoda. Vernisáže se zúčastnila asi třicítka jeho známých a kolegů, přijel i jeho kolega, fotograf Miroslav Zimmer z Litoměřic, jehož portrét M. Hvorky (zde k vidění) byl také vystaven. Kvůli velmi špatnému počasí však nepřijela sestra fotografa a přátelé z Kralup.

Miroslav Hvorka vystudoval čtyř- letou střední průmyslovou školu chemickou v Ústí nad Labem a nastoupil jako směnový mistr do Severočeských chemických závodů, kde pracoval až do důchodu. Fotografii se věnoval od 17 let, kdy si koupil první fotoaparát. Je absolventem Krajské lidové konzervato- ře, obor fotografie, a Institutu vý- tvarné fotografie v Praze. V Lovosicích poprvé vystavoval v 60. letech, vystavoval také v Ploskovicích i jinde; v té době přispíval také do podnikového časopisu Rozvoj chemie. V posledních letech se pravidelně účastnil výstav „Výtvar-níci Českého středohoří“ na zámku ve Vlastislavi, v Lovosicích měl několik výstav v hotelu Lev. Byl členem lovosické- ho Fotoklubu při KS Lovoš, který vede Aleš Vondrák (před rokem 1989 byl předsedou fotokroužku dlouhá léta on). Často vystavoval v Litoměřicích. Do okruhu jeho tvorby spadají portréty i krajiny; při své práci využíval různých fotografických technik, včetně metod digitální fotografie. Od roku 2000 byl reportérem měsíčníku Lovosický dnešek, jeho práce – texty i fotografie – se počí- tají na stovky.

Pod značkou „hv“ psal převážně o dění v oblasti podnikání, průmyslu, výstavby a veřejných záležitostí – veřejné správy, dopravy a oblastí souvisejí- cích. Jeho poslední fotografie k článku o koncertu je zveřejněna ještě v čísle 7/2016 Lovosického dnešku. Na jeho podnět bylo 18. dubna 2007 ustaveno valnou hromadou Občanské sdružení Muzeum Lovosicka a na následné ustavující schůzi výboru byl zvolen jeho předsedou; funkci vykonával až do předčasného skonu. Významný byl také jeho podíl na městských vý- stavách – 400 let města Lovosice, 1. zmínka o vsi Lovosice, Rok 1989 – rok nadějí a zázraků a na webových stránkách o. s. Muzea Lovosicka. Další připravená výstava Čestní občané Lovosic jen čeká na instalaci… (hz, foto tuc)

Red

Red