Město Litoměřice mění služební vozy za elektromobily

Městský úřad v Litoměřicích mění služební vozidla za elektromobily. Formou operativního leasingu uzavřeného na dva roky pořizuje deset elektromobilů a čtyři hybridy značky Volkswagen, které využijí i příspěvkové organizace, včetně městské nemocnice. První vozy včera zástupci radnice představili na nádvoří litoměřického hradu v rámci Podnikatelského fóra 2016.

Elektromobily dodá městu firma Horejsek, největší distributor této značky v Ústeckém kraji, jež vyhrála výběrové řízení na dodavatele. Hodnota zakázky, zahrnující kromě vozů i dva kusy dobíjecích stanic, byla oproti předpokladu ponížena o jednu třetinu. Po dvou letech vedení města projekt vyhodnotí a rozhodne, zda auta zakoupí, v jakém počtu, případně zda v následujících letech využije dotace určené pro města a obce na pořízení těchto vozidel.

Litoměřice tak oficiálně startují projekt elektromobility. Požadavek na jeho realizaci zazněl na jednání zastupitelstva v roce 2015, byl ale rovněž součástí námětů podnikatelů v rámci loňského Podnikatelského fóra. „Jde o trend, k němuž se postupně připojuje řada vyspělých evropských měst. Litoměřice se v rámci České republiky staly lídrem v oblasti energetiky. Obdobně chceme uspět i v oblasti elektromobility, která mimochodem s energetikou úzce souvisí,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

„Elektromobilitu je však třeba vnímat jako součást řešení v rámci ucelené dopravní politiky jako základního koncepčního a rozvojového strategického dokumentu, který Litoměřice ve spolupráci s odbornými partnery připravují s výhledem do roku 2030 a dále,“ upozornil místostarosta Karel Krejza.

Další kroky budou následovat, a to i ve spolupráci s místními podnikateli, kteří se k aktivitám města chtějí připojit – například v oblasti pořízení vlastních elektromobilů nebo výstavbou veřejnosti dostupných dobíjecích stanic. Klíčové bude zprovoznit rychlodobíjecí stanice, na čemž město již spolupracuje s firmou ČEZ. Nyní jsou vytipovávány vhodné lokality. V rámci dalšího chystaného projektu pak město hodlá testovat možnosti využití fotovoltaických elektráren pro dobíjení elektromobilů. Elektřinu chce využít i pro městskou hromadnou dopravu, která by v Litoměřicích měla v nejbližších letech doznat zásadních změn co do kvality i četnosti spojů. Jakým způsobem se tak stane, by mělo vyplynout ze studie proveditelnosti, jež je součástí nových evropských projektů. MHD by totiž v budoucnu měla představovat klíčový dopravní prostředek pro pohyb ve městě.

Stále se zvyšující mobilita obyvatel má na jedné straně pozitivní dopady na kvalitu života, na straně druhé negativně dopadá na kvalitu ovzduší či hladinu hluku ve městech. Dopravou je proto třeba se intenzivně zabývat, přizpůsobovat infrastrukturu, zajistit, aby byla dostupná všem, a přitom eliminovat její škodlivé dopady. Tento postup lze charakterizovat heslem „více mobility, méně dopravy“.

Projekty související s tvorbou strategického dokumentu rozvoje dopravy – Plán udržitelné městské mobility – s výhledem do roku 2030, jejichž součástí bude i koncepce parkování v centru, realizuje město Litoměřice ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu v Brně, městem Drážďany a Technickou univerzitou Drážďany a dalšími partnery, jako je ČEZ, EON atd.

 

René Horejsek, jednatel firmy Gerhard Horejsek (vlevo), a Daniel Harant (vpravo), vedoucí divize osobních fozů firmy VW, předali včera na nádvoří hradu první elektrovozy místostarostovi Karlovi Krejzovi. Přestože v některých vyspělých evropských zemích je elektromobilita v popředí zájmu, je rozvíjena a státy podporována, v České republice označil představitel firmy VW Daniel Harant přístup města Litoměřice za inovativní.

Red

Red