Milostivé léto dá dlužníkům šanci zaplatit pohledávky bez sankcí

Ústecký kraj se na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 13. října připojil k propagaci institutu tzv. „Milostivého léta“, které začíná již ve čtvrtek 28. října. K 30. červenci byla ve Sbírce zákonů ČR uveřejněna novelizace Občanského a exekučního řádu. Jednou z částí zákona, kterým byly novelizovány uvedené předpisy, bylo ustanovení tzv. „Milostivého léta“.Tisková zpráva ze dne 26. října 2021

Milostivé léto

Odkazy

„Milostivé léto“ dává dlužníkům jedinečnou a jednorázovou příležitost zaplatit své exekučně zažalované pohledávky vůči státu, obcím a jiným veřejnoprávním věřitelům bez sankcí a příslušenství.
Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek. V případě uhrazení zbývající jistiny (původního dluhu) a nákladů 907,50 Kč (750 Kč + DPH) do 28. ledna 2022, ten exekuci ukončí.
Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ.
Lidé v dluhových pastech by si tedy měli zapamatovat, že mezi 28. říjnem 2021 až 28. lednem 2022 mají jedinečnou a časově omezenou nabídkou, jak se za lepších podmínek vypořádat s některými dluhy. 
Ústecký kraj ve spolupráci s partnery – obcemi, poskytovateli sociálních a jiných služeb se připojil nejen k propagaci, ale také připravil informační materiály. S jedním z partnerů, Odborem sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, byl připraven informační leták, který je k dispozici k volnému stažení.

Odkazy

Red

Red