Monografická výstava věnovaná Josefu Opitzovi

 

Dne 3. března byla v prostorách Podřipského muzea zahájena monografická výstava věnovaná dr. Josefu Wenzelovi Opitzovi (1890-1963). obraz opitz Jedná se o významného německého historika umění pocházejícího z pražské německé, umělecky zaměřené rodiny. Jeho velkou vášní bylo středověké umění severozápadních Čech a zejména Chomutovska a Kadaňska, kterým věnoval celou řadu svých odborných studií. Excelentní výstavou gotického umění severozápadních Čech, která proběhla v roce 1928 v Chomutově a v Mostě, založil linii odborných výstav středověkého umění na českém území, která úspěšně pokračuje dodnes. Právě díky jeho identifikaci a popisům se je pak často podařilo zachránit mnoho středověkých děl před válečným a poválečným pustošením a mohou být ozdobou dnešních expozic. Bohaté zkušenosti nejen v oboru dějin umění zhodnocoval dlouholetým aktivním působením na půdě prestižních pražských i severočeských kulturních institucí, v přednáškách na vysokých školách i mimo ně a také psaním odborných publikací, článků, katalogů, soukromých deníků, ale také poezie a beletrie. Jeho další seberealizací byla výtvarná tvorba, které se částečně věnoval ještě v Čechách a naplno ji pak rozvinul po válce v Německu, kdy se stala hlavním předmětem jeho činnosti.

Osobnost Josefa Opitze však nevystihuje jen vědecká práce a umělecká tvorba, ale lidský rozměr jeho životních osudů, v nichž zakusil vzestup i pád, období velkého osobního i pracovního štěstí a naplnění, ale také období hlubokých krizí a depresí, období ochuzení o veškeré intelektuální kvality jeho života. Ve vystaveném osobním deníku lze nalézt hlubokou víru v Boha, silně zakořeněné morální hodnoty a niternou touhu

opitz

 po duchovním naplnění a nalezení harmonie se sebou samým i s okolním světem.

Výstava byla zapůjčena z Oblastního muzea v Chomutově, kde probíhala v roce 2013 u příležitosti 50. výročí úmrtí Josefa Opitze. Spolu se zahájením výstavy proběhla ve dnech 17. a 18. října 2013 i mezinárodní konference „Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1580“. Na konferenci vystoupili čeští a němečtí odborníci z oborů historie, dějin umění, muzejnictví, archeologie či restaurátorství z předních vědeckých institucí v Čechách, jako je Karlova Univerzita v Praze či Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, Národní památkový ústav, Národní galerie, Národní muzeum, Akademie věd ČR, Státní okresní archiv či Ústav archeologické památkové péče v Mostě. Výstava potrvá v Podřipském muzeu do 30. dubna 2015.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red