Muzejní přednáškový cyklus

 

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem připravuje cyklus přednášek věnovaný historii, umění a vzpomínkám významného církevního činitele působícího v Roudnici.arnošt noviny Veřejnost se může těšit nejprve v úterý 3. června v 17.30 hod. na přednášku prof. Zdeňky Hledíkové, která bude věnována 650. výročí úmrtí arcibiskupa Arnošta z Pardubic, posledního pražského biskupa a zároveň prvního arcibiskupa a metropolity českého.

V návaznosti na předchozí přednášku jsme pozvali do Podřipského muzea odborníka na tématiku výtvarného umění středověku, roudnického rodáka prof. Jana Royta. Na přednášku „Jan z Dražic a Arnošt z Pardubic – donátoři umění“ se můžete těšit v úterý 10. června od 18. hod.

Třetí v pořadí bude beseda s páterem mons. ThLic. Bohumilem Kolářem, který působil v Roudnici v letech 1968 – 1991. Bohumil Kolář patří mezi vzácné osobnosti, které si zasluhují úctu a vážnost vzhledem k vykonané práci pro své bližní. Beseda je naplánována na středu 18. června v 18 hod.

Předprodej vstupenek na všechny přednášky bude zahájen v úterý 20. května pouze v Podřipském muzeu. Věříme, že vás naše nabídka zaujala a těšíme se na vás v nově rozšířeném muzeu.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red