Nepřizpůsobiví občané, modernizace Městského stadionu.

Štětí – Osm tématických oblastí – deset nejpalčivějších problémů, které by se ve městě a jeho místních částech měly prioritně řešit. Hledat problémy a jejich východiska v oblasti dopravy a kvality bydlení, školství, kultury a sportu, sociálních otázek, bezpečnosti ve městě, podnikání a cestovního ruchu nebo fungování městského úřadu – to byl hlavní cíl historicky druhého Fóra zdravého města Štětí, které proběhlo ve čtvrtek 1. listopadu 2012 ve velkém sále Kulturního střediska.

Po roce ukázala bezmála sedmdesátka disktujících na nejpalčivější problém – spolužití s nepřizpůsobivými občany. Mezi vytýčenými tématy, která se ve Fóru objevila, je modernizace Městského stadionu ve Štětí, finance na kvalitnější vyžití volného času, omezení provozu heren a další. Po sérii debat byla vybraná čtrnáctka témat z jednotlivých oblastí. Z té pak v následujících týdnech v rámci ověřovací ankety mezi občany města Štětí, vyplyne desítka priorit.

Na Fóru panovala velmi dělná atmosféra,“ pochválil disktující politik Zdravého města a zároveň místostarosta města Štětí Miroslav Andrt. „Oproti loňsku přišla i nová témata. Potvrdilo se, že mezi priority patří oblsat sociální, konkrétně soužití s některými spoluobčany. Přestože jsme řadu kroků již v této věci podnikli a další chystáme, je vidět že pořád je nutností na tomto tématu pracovat,“ poukázal na vybrané problémy místostarosta.

Jak dále dodal Fórum ukázalo i další konkrétnosti. „Jedním z dalších dlouhodobějších záměrů, na které zde bylo poukázáno, je téma jak postupovat v rámci revitalizace některých štětských sídlištních prostor. Bude určitě zapotřebí v tomto ohledu s občany více diskutovat.“

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Zdravá města spojuje myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

Red

Red