Nezaměstnaní nám pomáhali…., už nebudou.

V úterý 27. listopadu rozhodl Ústavní soud, že z českých zákonů zmizí pojem „veřejná služba“ a nezaměstnaní nebudou muset pracovat zadarmo. Tato zpráva nás sice  překvapila, ale logicky jsme uvážili, že se tak stane až od ledna roku 2013.

Když však následující den proběhla v médiích zpráva, že veřejná služba končí okamžitě a nezaměstnaní již ve čtvrtek na výkon veřejné služby nemusí a ta se tak stává dobrovolnou, nejen nás v tu chvíli napadla stejná otázka: „Kdo nám pomůže stavět stánky na adventní trhy?“

Veřejnou službu totiž nevyužívala jen města a obce k úklidu ulic,  ale o službu měla zájem (a také ji využívala) řada neziskových organizací. Nezaměstnaní smysluplně pomáhali a pracovali tak, jak jim určovala smlouva o výkonu veřejné služby.

Občanské sdružení Trhni se, o.s. využívalo veřejnou službu od května letošního roku. Nezaměstnaní pracovali v zázemí Roudnických farmářských trhů – stavěli a rozebírali dřevěné stánky, připravovali dětský koutek a pomáhali natírat stánky. Počáteční nízký počet pracovníků se během roku navýšil až na dvanáct. Tím, jak se farmářské trhy dostávaly do povědomí občanů a narůstal o ně zájem, bylo třeba rychle reagovat na organizaci tržiště a nároky při vyšším počtu stánků. Úřad práce s námi při obsazování pozic pro účely farmářských trhů touto službou vždy dobře a pružně spolupracoval.

Vykonavatelům veřejné služby se u nás líbilo a většina z nich byla také s prací pro naše sdružení spokojena. Viděli totiž okamžitý
výsledek své práce – postavené stánky a do nich přijíždějící farmáře a prodejce, spokojené návštěvníky trhu, děti v dětském koutku. Jejich práce měla smysl, bez ní by farmářský trh existoval jen s obtížemi. Často nás nezaměstnaní sami vyhledávali a měli zájem s námi spolupracovat. Po skončení smlouvy jsme jim vždy za dobře vykonanou práci rádi napsali kladné hodnocení.
Ústavní soud zdůvodnil své rozhodnutí o ukončení veřejné služby tím, že „nezaměstnaným může práce způsobovat ponížení a dotýká se jejich osobní důstojnosti“. Nejen my tento názor nesdílíme a myslíme si, že je třeba rozlišovat. Veřejná služba by měla být směrována na dlouhodobě nezaměstnané, za které stát platí sociální a zdravotní pojištění. Služba by jim měla v životě pomoci udržet pracovní návyky, styk a komunikaci s okolím, neuzavírání se doma a odříznutí se od společnosti. Doufáme, že příslib vlády přehodnotit a vyvodit legislativní důsledky, aby veřejná služba nebyla protiústavní nezůstane jen v hromadě dalších papírů se sliby.

Nyní je však budoucnost jak adventních, tak farmářských trhů značně ohrožena. Není na tom nic ke zkoumání a rozvažování, rovnice je jasná = nemáme nikoho, kdo nám pomůže stavět krásné, ale přece jen pro dvě ženské těžké dřevěné stánky. Možná namítnete, že máme dobrovolníky. Ano, bylo pár milých přátel a známých, kteří nám nezištně na trzích pomáhali, ale ne každý může každou druhou sobotu brzy ráno přijít stavět stánky.
Farmářské trhy by se nemohly začít konat bez výrazné finanční pomoci z dotací a od dárců. Nejsou to trhy ziskové, a proto si nemůžeme dovolit platit brigádníky, kteří jsou poslední možností jak trhy každých čtrnáct dnů na Husově náměstí postavit.
V tuto chvíli se tedy obracíme právě na Vás s prosbou o pomoc. Potřebujeme dobrovolníky v sobotu 8. prosince na stavbu stánků pro Adventní trhy. Pokud se nám však nepodaří sehnat dostatek lidí ochotných podílet se na stavbě tržiště, hrozí reálně Roudnickým farmářským trhům, že se v příštím roce již konat nebudou.
Pokud Vás naše prosba o pomoc oslovila a těšíte se po dlouhé době na Adventní trhy v Roudnici nad Labem, sejdeme se v sobotu 8. prosince v 8:00 hodin na Husově náměstí před KZM Říp. Předem děkujeme, těšíme se na předvánoční atmosféru a budeme na Vás čekat.
Svatava Jirmusová a Jaroslava Michalcová, Trhni se, o.s.

 

Red

Red