Odznak všestrannosti olympijských vítězů

27. 03. 2013 | Klára Kolorosová

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).

Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV.

Jeden z výjezdů těchto patronů mezi žáky se uskutečnil ve čtvrtek 21. března na Základní škole Školní a Jungmannově v Roudnici nad Labem. Na besedu do tělocvičny přijel atlet a tyčkař Štěpán Janáček a veslař Pavel Svojanovský. Sportovci přiblížili myšlenku a význam projektu Odznak všestrannosti a podělili se se žáky o zkušenosti, které jim život s aktivním sportem přinesl. Děti se mohly zeptat na cokoliv, co je v dané tematice zajímalo. Součástí besedy bylo i sportovní klání v jedné z disciplín Odznaku všestrannosti – skákání přes švihadlo.

Red

Red