Památník Terezín má nového ředitele

 

Ministr kultury vybral a jmenoval nového ředitele státní příspěvkové organizace Památník Terezín. Stal se jím dosavadní vedoucí tamního dokumentačního oddělení Jan Roubínek, který 1. července ve funkci nahradí dlouholetého ředitele Jana Munka. Munk organizaci úspěšně vedl 27 let.

TEREZÍN – Ministr kultury Daniel Herman se v pátek 5. května zúčastnil slavnostního shromáždění k 70. výročí založení Památníku Terezín a na základě doporučení výběrové komise vybral a při této příležitosti jmenoval Mgr. Jana Roubínka, B. A. novým ředitelem Památníku Terezín. Jan Roubínek se funkce ujme 1. července a vystřídá v ní PhDr. Jana Munka, CSc., jenž funkci zastával dlouhých 27 let a vzhledem ke svému pokročilému věku požádal ministra, aby ho z funkce ředitele uvolnil.

Děkuji pan řediteli Munkovi za dlouholetou, skvělou práci, kterou zde odvedl. Všichni vidíme a víme, že dílo, které zde vytvořil, je obdivuhodné. Panu magistru Roubínkovi přeji hodně sil, energie, dobré vůle a dobrých spolupracovníků,“ uvedl v Terezíně Daniel Herman. Jan Roubínek ve své krátké řeči v návaznosti na své jmenování uvedl, že svou roli přijímá se vší vážností a slíbil mimo jiné, že nikdy v budoucnu, coby ředitel Památníku, nepřipustí, aby se tato vážená instituce stala nástrojem politického boje, jak se stávalo v dobách komunistické totality.

Pětačtyřicetiletý Jan Roubínek vystudoval všeobecnou historii a historii Blízkého východu na telavivské univerzitě v Izraeli a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde se také připravuje na složení státní rigorózní zkoušky. Svůj dosavadní profesní život strávil Roubínek v různých pozicích ve Velké Británii a ve Francii, v Památníku Terezín pracuje od roku 2011, nyní v pozici vedoucího dokumentačního oddělení. Je členem reprezentace Židovské obce v Praze. Plynule, kromě mateřské češtiny, ovládá také hebrejštinu, angličtinu a ruštinu. Je ženatý a má dvě děti.

Mgr. Tomáš Rieger

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu

Red

Red