Památník Terezín – Pozvánka na akce

Pocta Bedrníkovi aneb Modrá krev v protinacistickém odboji

8. února 2021

V pátek 7. února 2021 uplyne 76 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, ale smýšlením demokrata, novináře a stoupence Masarykova Československa, a v neposlední řadě odbojáře, který ve službě ideálům, jimž věřil, přinesl v letech nacistické okupace oběť nejvyšší. Proto se Památník Terezín, Ústav pro studium totalitních režimů a Plzeňská filharmonie rozhodly tuto mimořádnou osobnost prvorepublikového veřejného dění a protinacistické rezistence připomenout, a sice v místech, kde Dohalského život předčasně vyhasl.

Program:

13:30 setkání účastníků v prostoru za tzv. Pražskou branou Malé pevnosti a společný přechod na bývalé popraviště, kde proběhne položení květin

14:00 v předsálí kina Malé pevnosti pohovoří o životním příběhu Zdeňka Bořka-Dohalského historik a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, hudební vystoupení obstará komorní trio v režii Plzeňské filharmonie ve složení: Jana Pavlíčková (flétna) a Lukáš Pavlíček (hoboj) a Lenka Kavalová – ředitelka Plzeňské filharmonie (violoncello)

15:30 zakončení vzpomínky

Záštitu nad konáním akce mají: Ladislav Chlupáč – senátor Senátu Parlamentu ČR za Litoměřicko a Slánsko, starosta města Litoměřice; Martin Baxa – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a primátor města Plzeň a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • akce bude vysílána také online na našem Youtube kanále

Jom ha-šoa

8. dubna 2021

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943) a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem.

 • začátek ve 14:00 hod, dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
 • spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

V případě nepříznivého počasí proběhne vzpomínková akce v půdním divadle býv. Magdeburských kasáren na adrese Tyršova 207, Terezín.

Pietní akt u příležitosti 71. výročí popravy Milady Horákové

25. června 2021

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

 • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

Tryzna Kever Avot

29. srpna 2021

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

 • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře
 • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově
 • pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze

Terezínská tryzna 2021

5. září 2021

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 76. výročí osvobození

 • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
 • pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín – Memoriál Hany Greenfieldové

7. září 2021

slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku literární a XXV. ročníku výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové

 • od 13 hod.
 • v kinosále Muzea ghetta
 • doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací

konference k 80. výročí vzniku ghetta terezín

1. – 2. 11. 2021

Vědecká konference k 80. výročí založení židovského ghetta Terezín. Součástí programu se stanou také příspěvky původně plánovaného (červen 2020) pracovního semináře k 80. výročí vzniku policejní věznice Terezín, který musel být v důsledku pandemie Covid-19 zrušen.

 • místo konání: budova bývalých Magdeburských kasáren
 • NEVEŘEJNÁ AKCE

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

80. výročí vzniku ghetta terezín

4. 11. 2021

Setkání bývalých vězňů a pozvaných hostů. Součástí programu bude představení dětské opery Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru

místo i program budou upřesněné

 • místo konání: budova bývalých Magdeburských kasáren
 • začátek v 10:00 hod.
 • NEVEŘEJNÁ AKCE

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

pochod živých – symbolický pochod se svíčkami

bohušovice nad ohří – terezín, v den příjezdu prvního transportu do ghetta terezín

24. 11. 2021

Setkání účastníků před budovou nádraží v Bohušovicích nad Ohří, s koncem a položením květin u pamětní desky železniční vlečky v Terezíně

 • začátek ještě neurčen

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

VÝSTAVY:

Poslední dny věznění a první dny svobody. Výstava k 75. výročí osvobození nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích

5. března 2020 – 3. ledna 2021

předsálí kina Malé pevnosti

původní, dokumentárně-historická výstava k 75. výročí osvobození nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích

Uloupené umění

10. prosince 2020 – 28. února 2021

předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

výstava bude zahájena vernisáží 10. prosince 2020 ve 14 hod.

Vladimír Nosek

4. března – 31. května 2021

předsálí kina Malé pevnosti

výtvarná výstava

výstava bude zahájena online vernisáží 6. května 2021 ve 14 hod.

Mark Podwal – Kadiš pro Dąbrowu Białostockou

18. března – 31. května 2021

předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava

výstava bude zahájena online vernisáží 13. května 2021 ve 14 hod.

Jiří Sozanský a kol. – Pevnost 1980

15. dubna – 31. října 2021

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – býv. cely 41 a 42 a samotky

výtvarná výstava autorů Jiří Sozanský, Ivan Bukovský, Petr Kovář, Zdeněk Beran, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek a Ivan Dolejšek

termín vernisáže ještě nepotvrzen

PASY PRO ŽIVOT

10. června – 31. srpna 2021 (souběžně s předchozí výstavou)

předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava polského Institutu Pileckého ve Varšavě

Miroslav Vavřín: Mezi životem a smrtí – mezi světlem a tmou

17. června – 31. srpna 2021

předsálí kina Malé pevnosti

fotografie

výstava bude zahájena vernisáží 17. června 2021 ve 14 hod.

Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže PT – Memoriálu Hany Greenfieldové

7. září – 21. listopadu 2021

předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXV. ročníku výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. 9. 2021 od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín)

Děvčata z pokoje 28

9. září – 21. listopadu 2021

předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava

výstava bude zahájena vernisáží 9. září 2021 ve 14 hod.

Migrace a humanitární pomoc v Evropě (1919-1949)

16. září – 25. listopadu 2021

předsálí kina Malé pevnosti

dokumentární výstava

vernisáž ještě nepotvrzena

NÁVRHY Z ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA NOVOU EXPOZICI MUZEA GHETTA V TEREZÍNĚ

30. listopadu 2021 – 28. února 2022

předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava

výstava bude zahájena vernisáží 30. listopadu 2021 ve 14 hod.

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

Terezín v srdci

2. prosince 2021 – 28. února 2022

předsálí kina Malé pevnosti

výtvarná výstava, SŠOS Teplice

výstava bude zahájena vernisáží 2. prosince 2021 ve 14 hod.

DOPLŇUJÍCÍ A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PAMÁTNÍKU TEREZÍN V KALENDÁŘI AKCÍ:

Red

Red