Podpořte znevýhodněné rodiny s dětmi i Vy

aktualita 28. 08. 2013 | Kateřina Štěpánková, MC Matýsek | Zprávy z Roudnicka

Centrum MATÝSEK zahajuje 1. 9. 2013 veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných rodin s dětmi v Roudnici n. L. a okolí. Získané finanční prostředky budou použity na poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ.

Na dobrou věc můžete přispět hned dvěma způsoby. Buď pomocí sbírkového účtu č. 2108991140/2700 nebo vhozením mincí či papírových bankovek do sbírkových pokladniček. Jedna z nich je například na recepci centra, druhou pravidelně naleznete 1x do měsíce na stánku Centra MATÝSEK na místních farmářských trzích. O dalších místech Vás budeme aktuálně informovat na facebooku Centra MATÝSEK.

Tímto také oslovujeme všechny podnikatele a firmy v Roudnici n. L., aby nás kontaktovali, pokud by měli zájem umístit sbírkovou pokladničku Centra MATÝSEK právě v jejich provozovně či firmě. I tak můžete udělat dobrý skutek.

Už teď děkujeme všem, kteří se do veřejné sbírky zapojí a podpoří činnost Centra MATÝSEK. Děkujeme tímto Unicredit Bank v Roudnici n. L., která nám vyšla vstříc a poskytuje nám veškeré bankovní služby zdarma.


Red

Red