Podřipan roku 2013

kaplička

Oprava kapličky v Jirchářích se blíží svému dokončení. Spolek Říp zbavil roudnickou část starobylé Doksanské cesty náletových dřevin, označil 700 m cesty z Roudnice nad Labem ke kapličce v Jirchářích a vyhlídku od kapličky osadil lavičkou a infotabulemi. Dvouletá práce se blíží svému konci a kaplička začíná vypadat jako v době svého vzniku v 19. století. Z obrázku je dobře vidět, že západní výklenek kapličky je častým cílem turistů se žebříkem. Štuky nevydržely a budou se muset znovu opravit. Ve spolupráci s odborným poradcem snad vše zvládneme, střechu osadíme již vyrobeným křížkem a připravíme kapličku ke znovuvysvěcení. Spolek Říp tak letošek strávil prací v blízkosti této krásné sakrální památky.

V tradiční anketě Podřipan roku bude tato skutečnost zohledněna, protože členové spolku již týden hlasují a rozhodují o držiteli tohoto ocenění, které každý rok získává osobnost z Podřipska, která se nejvíce zasloužila o pozitivní propagaci našeho regionu. Smysl ankety vystihuje seznam dosavadních držitelů tohoto ocenění, které spolek uděluje od roku 2006: Ing. Dagmar Tomanová, PhDr. Quido Kastner, Mgr. Jaroslav Černý, PhDr. Alena Potůčková, MgA Jiří Brodský, MgA Jitka Čechová, Jana Štěrbová. Jméno letošního vítěze je zatím neznámé.

Nechme se překvapit, výsledky zveřejníme na výroční schůzi spolku Říp, která je plánovaná také tradičně v salonku restaurace U Faustů v Roudnici nad Labem 20. 12. 2013. Vítěze na schůzi pozveme a cenu přímo předáme.

pozn. red: V den uzávěrky nebyl ještě vítěz znám, nyní po 20.12 si jej dozvíte na www.polabskenoviny.cz či www.podripsko.cz

Red

Red