Připravuje se uzavírka ulice Osvobození

Litoměřice – Přinášíme upozornění pro řidiče na chystanou uzavírku ulice Osvobození. Důvodem této změny v dopravě bude připravovaná rekonstrukce kanalizace, ještě před ní projde místo frézováním.

Dne 26. února se úplně uzavírá ulice Osvobození, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Valech ke křižovatce s ulicí Žižkova. K uzavření ulice dojde z důvodu frézování vozovky v termínu do 28. února,“ upřesnil silniční technik odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Josef Landa.

Na frézování naváže zmíněná rekonstrukce kanalizace plánovaná v termínu od 1. března do 15. dubna. Týká se úseku od křižovatky s ulicí Na Valech ke křižovatce s ulicí Rooseveltova.

Je zřejmé, že akce přinese jisté dopravní komplikace. Musíme si však říci, že pro město a jeho obyvatele je nezbytně nutné mít funkční kanalizaci. A její stav po několika desetiletích provozu již opravy nutně vyžaduje,“ upozornil místostarosta Pavel Grund.

Red

Red