Provoz Zahrady Čech zůstává pro letošní rok beze změn

LITOMĚŘICE – Společnost Zahrada Čech, kterou vlastní rovným dílem město Litoměřice a společnost EXPO.CZ, zajistí i pro letošní rok provoz litoměřického výstaviště. Kalendář výstavních akcí na rok 2017 tak zůstává nezměněn. Na mimořádném jednání o tom včera rozhodli zastupitelé, kteří po ukončení výběrového řízení vybírali ze dvou zájemců. Prvním byla společnost Diamant Expo a druhou Zahrada Čech.

Ze 22 přítomných zastupitelů jich 15, tedy nadpoloviční většina 27členného zastupitelského sboru, hlasovalo pro společnost Zahrada Čech. „Je to logické, protože z 50% je vlastněná městem,“ netajil místostarosta Václav Červín svůj názor, ačkoliv hlasování bylo tajné a šest opozičních zastupitelů se proto odmítlo volby účastnit.

Kalendář akcí se sice nezmění, ale o zhruba polovinu se sníží výše měsíčního nájemného, které město Litoměřice jako vlastník areálu od provozovatele dostával. Na jeho účet bude nově přicházet 250 tisíc korun měsíčně. Společnost Diamant Expo, která působí na výstavištích v Lounech a Liberci, nabídla ještě o 20 tisíc korun měsíčně méně.

Právě městem Litoměřice před lety tvrdě nastavené podmínky v době klesajícího celorepublikového zájmu o výstavnictví byly jedním z hlavních důvodů, proč společnost EXPO.CZ jako partner města v závěru loňského roku oznámila, že za stávajících okolností již nechce pokračovat v provozu.

Tím však proces hledání provozovatele pro Litoměřice nekončí. Na řádném dubnovém jednání budou zastupitelé schvalovat zadávací podmínky pro vyhlášení nového výběrového řízení na provozovatele výstaviště v následujících letech.

Red

Red