Roudnice – Koncert velkých Čechů

První dáma českého klavíru, paní Jitka Čechová představí ve svém rodném městě Roudnici nad Labem v obnovené světové premiéře poprvé ve 21. století vynikající skladbu Bedřicha Smetany Sonátu g moll v rámci Koncertu velkých Čechů.

Znalci si možná vzpomenou na pražské provedení tohoto neznámého díla v 50. letech 20. století. Koncert začíná v sobotu 6. 9. 2014 od 16:00 hod v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem a je věnován 150. výročí svěcení praporu spolku Říp od Josefa Mánesa.

V rolích českých národních buditelů vystoupí kromě slavné klavíristky i sourozenci Hejhalovi, Alena Kolaříková, Miroslav Divina a Jana Štěrbová. Vstupenky na více než rok připravovaný koncert jsou k dispozici v tradičních předprodejích v GMU a v trafice Sedláčková v ceně 100,- Kč.

Red

Red