Roudnice – Skauti převzali vyznamenání

Dne 2. června 2013 byl na zasažených místech povodní vyhlášen stav nouze. Ve 22.20 byl svolán krizový štáb města Roudnice nad Labem a ten pak fungoval nepřetržitě až do 28. června, kdy vláda nouzový stav zrušila.

Rangers, roveři a činovníci ze skautského střediska Říp drželi nonstop pohotovost už od půlnoci z 2. na 3. června. Když nám přišla první SMS ve znění „Blíží se velká voda, sraz v klubovně, budeme nápomocni,“ nikdo ani na chvíli nepřemýšlel o tom, zda mu SMS přišla omylem nebo zda je určena opravdu pro něj.

Skauti odstraňovali povodní nahromaděné naplaveniny, uklízeli uhynulé ryby a zvířata nebo převáželi a skládali přenosné protipovodňové stěny. Na vlastních člunech kontrolovali majetek v areálu pod Lipou. Podíleli se na opakovaných rizikových kontrolách zatopené elektrárny, kdy za pomoci vlastního horolezeckého vybavení slanili technika z mostu do řeky a pak ho nechali unášet – stále přivázaného na laně-až k zatopenému objektu.

Za tuto profesionální a obětavou pomoc převzalo 14 členů skautského střediska Říp vyznamenání Přemysla oráče.

Vyznamenání bylo předáno při slavnostním večeru, který se konal k této příležitosti. Za odbor školství, kultury a sportu nás přišel pozdravit Ing. Petr Kaspar, který po svém proslovu předal slavnostní stuhu k letošním oslavám 100 let skautského střediska Říp. Jako druhý zástupce města nás pozdravil a poděkoval starosta města Vladimír Urban, který nám také předal slavnostní stuhu města k povodním 2013 s logem „V nouzi poznáš přítele“.

 

Aleš Zeman – Ali

Red

Red