Roudnice – Výstava Vzdálení pozorovatelé

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na skupinovou výstavu Vzdálení pozorovatelé, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. března 2015 v 17:00 hod. S doprovodným hudebním programem vystoupí Marie Ladrová a Ondřej Vavrečka.

Pozorování hvězdné oblohy. Úvahy o dějích probíhajících ve vesmíru. Nejsou jen doménou vědců, filozofů a amatérských astronomů. V poslední době intenzivně pronikají také do prací řady vizuálních umělců. Díla některých vznikají jako intuitivní odpověď na jedinečný impulz, jiná jsou výrazem dlouhodobého osobního zaujetí, kontinuální práce, ne-li systematického výzkumu. Pozorování a výzkum dějů ve vesmíru představuje oblast, která snad více než kterákoliv jiná vzbuzuje otázky týkající se možností objektivního poznání skutečnosti a zprostředkování získaných poznatků. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti umění? Nejde jen o marnou snahu dotknout se něčeho, co je s lidskou zkušeností nesouměřitelné? Strategie umělců ve snaze o poznání a zachycení mnohdy zdánlivě nepostihnutelných jevů jsou různé. Někteří pracují na bázi metafory nebo zachází s modelovými situacemi. Snaží se znovu prožít velké události, které se staly někde jinde. Rekonstruují je v jiném čase i zcela odlišném prostoru. Jiní se ve svých pracích vrací k symbolickému zobrazení nebeských těles i astronomických jevů v příbězích starověkých mýtů, k porovnání po staletí tradované kolektivní zkušenosti se svou vlastní. Ve svém úsilí disponují nejen rozvinutou imaginací, ale i další výhodou – svobodou přístupu. Nemusí se řídit striktně danými pravidly a parametry. Naopak můžou vytvářet pravidla vlastní. Nabízí tak nová hlediska v situacích, kde nelze zkoumané objektivně zaznamenat ani změřit.

 

Tato výstava za podpory Ministerstva kultury ČR potrvá do 24. května 2015.

Autorka výstavy: Nina Michlovská, kurátorka sbírek GMU v Roudnici nad Labem

Vystavují: Alena Kotzmannová, Karolína Mikesková, Tomáš Moravec, Jan Pfeiffer, Anna Ročňová, Lucie Sceranková a Pavla Sceranková

Výstavu doprovází katalog s textem Niny Michlovské.

Vydavatelem je GMU v Roudnici nad Labem.

 

bližší informace na www.galerieroudnice.cz

Red

Red