Roudnická nemocnice – Opatrovník vystoupil na žádost stávkového výboru

Hmotně právní opatrovník Mgr. Bc. Jan Mašek vyhověl žádosti stávkového výboru a v pondělí 17.9.2018 veřejně vystoupil před zaměstnanci nemocnice se zásadním sdělením. Tzv. „odkloněné peníze“, o kterých některá média informovala se nekonaly.

Tato záměrně a účelové vytvořená kauza ze strany 50% společníka PNsP Ing.Jakuba Zavorala výrazně poškodila společnost i její zaměstnance a proto vedení nemocnice považuje za nezbytné uvést veškeré dezinformace na pravou míru.

Hmotně právní opatrovník Mgr. Bc. Jan Mašek vyhověl opakované žádosti stávkového výboru a v pondělí 17. 9. 2018 vystoupil před zaměstnanci nemocnice se zásadním sdělením.

1/ Veřejně potvrdil, že ředitel nemocnice Mgr. Tomáš Krajník z nemocnice 72 mil. Kč nevyvedl!

2/ Hospodářské výsledky nemocnice jsou velmi dobré a nemocnice pokračuje v naplánovaných investicích.

Mgr. Mašek dále uvedl „ že i nadále nehodlá nijak omezovat ani zasahovat do provozu nemocnice“, naopak „ všechny naplánované investice mají jeho plnou podporu“. Přestože žádost Ing. Zavorala, která vedla k soudní instalaci nucené správy, stavěla právě „na ředitelem vyvedených 72 mil. Kč“, institut hmotně právního opatrovníka nekončí.

Jak vysvětil Mgr. Mašek, „ jeho mandát nadále trvá a končí až rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem nebo okamžikem, kdy oba společníci dojdou ke společné dohodě“.

Opatrovník dále uvedl, „ že jeho odměna nemocnici jako takovou nezatíží, protože je financována se zisku nemocnice“. „ Realita je taková, že zisk byl doposavad vždy reinvestován zpět do nemocnice“, upřesnil MUDr. Ondřej Krajník (zástupce stávkového výboru) a dále doplnil: „ Pevně věřím, že i přes aktuální korektní vztahy s panem Mgr. Maškem se nám podaří situaci v nemocnici narovnat a toto u vysoce ziskové a dobře vedené nemocnice skutečně krajní řešení co nejrychleji zrušit. Současně bych si přál, aby Ing. Zavoral byl za dnes již zcela evidentně dehonestující kampaň potrestán a vzniklé škody společnosti nahrazeny“.

V březnu uplynulo sedmnáct let od založení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. Společnost nejprve provozovala roudnickou nemocnici jako nájemce, před sedmi lety ji od města odkoupila a přispěla tak k jejímu vyvedení z ekonomické ztráty do ziskového stavu.

Za čtrnáct let byly realizovány investice do obnovy zařízení v řádech desítek milionů korun z vlastních zdrojů nemocnice, zejména do zřízení nových a moderních operačních sálů. Byla provedena optimalizace stavu pracovníků, nemocnice prošla certifikaci podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, došlo k rozšíření poskytované pée, jejíž objem neustále narůstá, a z nemocnice se stalo prosperující zdravotnické zařízení. www.pnsp.cz

https://www.facebook.com/roudnickyspital/videos/1882471265174417/

Red

Red