Sbírej a vyhraj!

Společnost ASEKOL připravila novou soutěž, která má za cíl motivovat  ke sběru drobných elektrozařízení. Soutěž probíhá od 16. října do 28. listopadu. Zapojit se může každý, kdo donese alespoň jedno vysloužilé elektrozařízení, jako je videopřehrávač, dálkový ovladač, videokamera, fotoaparát, počítač, klávesnice, telefonní přístroj a podobně, spolu se soutěžním letákem do sběrného dvoru v Litoměřicích (Želetická 32).


Aby mohlo být elektrozařízení započítáno do soutěže, je nutné ho na sběrném dvoře odevzdat v nedemontovaném stavu. Za jeden kus drobného elektrospotřebiče má soutěžící nárok na jedno razítko, které získá u obsluhy sběrného dvora. Přihlášen do soutěže bude automaticky každý, kdo odešle řádně vyplněný soutěžní leták s pěti razítky na adresu PMH s.r.o., P.O.BOX 75, 460 03 Liberec 3. Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispět recyklací elektrozařízení k ochraně životního prostředí.

Soutěžní leták je k dispozici ke stažení na

http://radnice.litomerice.cz/dokument-992503.html

nebo na webových stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!, na kterých naleznete i podrobná pravidla a další informace k soutěži.

23.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

Red

Red