SDH v Hrobcích si vyrábí vozík pro zlepšení akceschopnosti

Výroba nového regálu na vozík
Hasičská výjezdová jednotka je nedílnou a zákonem stanovenou součástí každé obce.

V Hrobcích je jednotka zařazena do páté skupiny a skládá se z 8 členů. Jejím velitelem je Petr Řípa, který má na starosti akceschopnost, svěřenou techniku a jiné věci. Díky veliteli, Klempířství Josefu Klementovi a Obecnímu úřadu se tvoří nová konstrukce na vozík za auto Opel Vivaro.

Ve vozíku budou regály na hadice, čerpadla, savice a jiné potřebné věci k zásahu. Hlavním důvodem výroby konstrukce je ten, aby byl snadnější přístup k hasičskému materiálu, což zjednoduší práci členům výjezdové jednotky.

 

Red

Red