Sestup do propasti

Roudnice- Dlouho připravovaná výstava o českém symbolismu v roudnické galerii byla nabourána druhou vlnou epidemie a souvisejícími omezeními. Zkrácení termínu, zrušení doprovodných akcí i nutnost snižování počtu kontaktů, to vše vedlo kradikální proměně výstavy. Výsledek je však velmi překvapivý.

Namísto komplikovaného svozu exponátů ze tří moravských galerií, který by z epidemiologického pohledu představoval nezanedbatelné riziko pro všechny zúčastněné strany, byla zvolena jiná forma prezentace dotčených předmětů bez jejich fyzické přítomnosti.

Způsob projekce nepřítomných exponátů a prostorovou instalaci vytvořil Pavel Kopřiva – prostředí výstavy reflektuje současnou situaci, kdy většina oblastí života ustupuje boji proti koronaviru, lidé jsou od sebe rozděleni a značná část našich aktivit se přesouvá
do virtuální sféry. Chladný, odosobněný labyrint kontrastuje s velmi subjektivním
a emotivním uměním symbolismu, s nímž má však mnoho společných principů.

Přes radikální proměnu podoby výstavy je však stále zachováno její jádro, které představuje více než dvě desítky uměleckých děl, stěžejních příkladů českého symbolismu, tedy pozoruhodného uměleckého proudu z přelomu 19. a 20. století. K vidění budou například obrazy Josefa Mandla, Jana Preislera, Maxmiliána Pirnera
a dalších důležitých představitelů tehdejší generace umělců.

Kurátor výstavy: Miroslav Divina
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR 

Výstava Sestup do propasti bude pro veřejnost otevřena od 3. 12. 2020
úterý – neděle 10.00–17.00

Red

Red