Studenti si vyzkouší státní maturity nanečisto

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky čekají studenty středních škol už první týden v květnu.

„Ve kterém z následujících úseků textu se vyskytuje zeugma?! Cože?“

Studenty středních škol vloni některé z otázek překvapily.

Mladí lidé, kteří si za několik měsíců půjdou napsat test naostro, mají možnost si státní maturity vyzkoušet nanečisto.

Kontrola znalostí

„Zatím se nijak nepřipravuji. Spoléhám na to, že si pamatuji spoustu dat a informací z předchozích let. Nejsem proto ani nervózní. Čeká mě státní maturita nanečisto z češtiny a angličtiny. Jsem zvědavý na otázky,“ popsal čtvrťák Martin, který se na gymnáziu věnuje především matematicko-fyzikálním předmětům.

Jeho spolužák Lukáš považuje generálku za výhodu. „Už teď se totiž dozvím, jak na tom jsem. Když mi to půjde, tak budu v klidu. Když ne, tak aspoň budu vědět, kde mám ještě zabrat,“ vysvětlil student, který si půjde vyzkoušet otázky z mluvnice a literatury. Z české i světové.

Z čeho konkrétně se skládá povinná část společné (státní) a profilové (školní) maturity?

V rámci společné části maturant skládá povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Dále si může zvolit další maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.

Jaká je statistika úspěšnosti?

V didaktickém testu na jaře 2015 z předmětů dopadla nejhůře matematika, v níž propadlo 24 procent žáků. Naopak poměrně dobře dopadla čeština – nezvládlo ji 6,5 procent maturantů, a angličtina, ve které propadlo 6,3 procent studentů.

Na jaře studenti čtvrtých ročníků vypíšou do kolonek odpovědi naostro. Nyní mají tedy ještě šanci na vyzkoušení nanečisto a vypilování nedostatků, aby se jim jejich zkouška dospělosti vydařila.

Kdy a kde si studenti státní maturitu nanečisto vyzkouší?

2. dubna v Jazykové škole AJROUDNICE získají možnost napsat si originální test z angličtiny, matematiky a češtiny odpovídající reálné státní maturitě a ještě stále budou mít dost času zaměřit se na případná slabá místa, která maturita nanečisto odhalí.

Více informací na AJROUDNICE.CZ

Po maturitách nanečisto bývá přístup studentů k učení zodpovědnější. Maturanti, kteří jsou v přístupu liknavější, si uvědomí, co je čeká, a jejich přístup se podstatně zlepší.

Red

Red