Svět objektivem Petra Bažanta

Děkujeme Petru Bažantovi za svolení ke zveřejnění. Pojďte se s námi na chvíli podívat na svět jeho vnitřního vesmíru.

Red

Red