Uctění mezinárodního Dne válečných veteránů

11. 11. 2013 | Ilona Trefná, Podřipské muzeum | Zprávy z Roudnicka

třiZástupci Podřipského muzea, spolu s vedením města Roudnici nad Labem a několika žijícími pamětníky se společně připojili k oslavám Dne válečných veteránů. Tichá vzpomínka u pomníků padlých v obou světových válkách na roudnickém hřbitově proběhla dne 11. 11. 2013 v 11 hod. Poté se celá skupina přemístila k rodnému domu plk. Eduarda Šimona – příslušníka 311. bombardovací perutě RAF, kde byla ozdobena pamětní deska květinami a věnci.

Závěr celého aktu představovalo zavěšení věnců k pamětním deskám věnovaných bojovníkům proti nacismu na Městském úřadě.

Velmi děkujeme všem zúčastněným za projevy úcty při příležitosti dne připomínajícího bojovníky či padlé ve válečných konfliktech, díky nimž můžeme dnes žít ve svobodném a samostatném státě.

Red

Red