Univerzita třetího věku odstartovala v Podřipském muzeu

 

Ve čtvrtek 16. října proběhla první výuka v rámci Univerzity třetího věku (U3V), kterou hostí roudnické Podřipské muzeum. Po téměř dvouleté přípravě tak byl dotažen do konce záměr, zavést do našeho města vysokoškolskou výuku. Společně s Kulturním zařízením města tak nyní tuto možnost rozšíření vzdělání Roudničanům poskytují dvě organizace. Každá z nich má v nabídce více programů. I do budoucna tak lze počítat s širší škálou nabízených kurzů.

V Podřipském muzeu byl zahájen dvousemestrální kurs zaměřený na Dějiny antického starověku a antického umění, o který byl mezi veřejností největší zájem. Důvodem snad může být hojně navštěvovaná výstava s tématikou antických váz, kterou v loňském roce muzeum zorganizovalo na roudnickém zámku nebo stálá expozice antické skulptury, která je od dubna 2014 v  muzeu umístěna a je o ní rovněž velký zájem. Kromě tohoto kursu má Podřipské muzeum v nabídce i další velmi zajímavé obory. Jsou to Soudobá etika, Psychologie a sociologie náboženství, Společnost a čajová kultura, Hrady známé a neznámé či Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury. Tyto kurzy budou aktivovány v budoucích semestrech, stále je tedy z čeho vybírat.

Kromě otevření dvou výuk v rámci U3V v našem městě je vyvíjena také snaha o regulérní univerzitní výuku zaměřenou na běžné vysokoškolské studenty. V tomto smyslu uzavřelo Podřipské muzeum dohodu s ústeckou Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o realizaci jednoho povinně volitelného předmětu, jehož výuka se bude odehrávat od letní poloviny školního roku právě v Podřipském muzeu. Vrcholem těchto snah by v budoucnu mělo být umístění některého pracoviště jmenované univerzity přímo v našem městě. V tomto ohledu jde však ještě o „běh na dlouhou trať“. Věřme však, že i v této snaze budeme úspěšní a vytvoříme z podřipské metropole také regionální centrum vzdělávacích aktivit všech typů.

Martin Trefný

Podřipské muzeum

 

Red

Red