Ústecký kraj zajistí dětem z chudých rodin obědy ve školách

Rada Ústeckého kraje na svém posledním jednání rozhodla o zahájení příprav k založení vlastního programu, ze kterého bude možné hradit obědy dětem z rodin, které se ocitly v tíživé ž ivotní situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Nepřipojí se tak k projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci vyhlášeného MPSV, který podle Ústeckého kraje komplexně neřeší nejen potřebnou cílovou skupinu, ale také je pouze krátkodobým řešením situace. Program by měl platit od začátku příštího roku.

„Projekt vyhlášený ministerstvem není dlouhodobým systémovým řešením problémů nejchudších dětí se s travováním, naopak jde zatím o krátké časové období, bez možnosti v danou dobu využít případných navazujících projektů. Pro nás je navíc v tuto chvíli nepřijatelná cílová skupina programu vyhlášeného ministerstvem. Z našeho pohledu tam chybí třeba samoživitelky a samoživitelé nebo pracující lidé, kteří mají opravdu nízké příjmy. V tom nám ministerstvo nevyhovělo,“ uvedl při tiskové konferenci náměstek hejtmana Martin Klika.

V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol. Podle analýzy odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého téměř 10 % žáků ve školách neoběd vá, a to především z důvodu špatné finanční situace jejich rodičů. „Nejde přitom jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale rovněž o samoživitele, které ovšem vyhlášená výzva MPSV nezapojuje a počítá se zapojením jen rodin, které pobírají základní sociální dávky.  Jde konkrétně o pomoc v hmotné nouzi, tedy o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, dodala vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková s tím, že příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) tuto dávku používají na zajištění základních životních potřeb, tedy jídlo, hygienu a ošacení. V rámci systému dávek státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatních základních osobních potřeb dětí a rodin a dávky poskytuje i při některých dalších sociálních situacích. Z tohoto je zřejmé, že z obou systémů (dávek pomoci v hmotné nouzi – přísp ěvek na živobytí a dávek státní sociální podpory – přídavek na dítě) by mělo docházet k úhradám obědů dětí ve školách. Není navíc zřejmé jakým způsobem, respektive zda vůbec, bude úhrada stravného cílové skupině pokračovat nejpozději po skončení probíhajícího programového období, v rámci jehož Operačního programu potravinové a materiální pomoci je výzva vyhlášena.

Ústecký kraj proto nyní začal jednat se společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, která se zaměřuje na pomoc ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů, aby společně pomohli zajistit obědy pro děti, kdy si jeji ch rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

 

Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová

Red

Red