V dubnu bude opravena silnice od Lidlu až ke křižovatce na Sulejovice

LOVOSICE – Na základě vzájemné dohody mezi městem Lovosice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) bude v dubnu opravena silnice od Lidlu až ke křižovatce na Sulejovice. Tato jediná zkratka z Nového Klapý k prodejně Lidl je ve velmi špatném stavu. Využívají ji hlavně zahrádkáři, firmy a obyvatelé místní části Nové Klapý, kteří chtějí nakoupit v prodejně na okraji města. Během výstavby dálnice D8 byla tato místní komunikace využívána jako objízdná trasa vozidel, která v případě častých dopravních nehod na silnici I/30 využívala tuto místní komunikaci jako „únikovou komunikaci“ z dopravních komplikací v blízkosti Lovosic.

Stavební akce bude realizována ve dnech od 9. do 12. dubna. Komunikace bude opravena položením živičného koberce v celé její délce. Z toho důvodu je nutné očekávat v místě uzavírky komunikace. V první etapě od 09.04.2018 bude uzavřen úsek od Lidlu až k půjčovně lešení. V druhé etapě počítejte s uzávěrkou zbylého úseku až k silnici III/00817. Datum uzavírky druhého úseku bude záležet na postupu stavebních prací.

ŘSD ČR rekonstrukci provede na vlastní náklady. Využity budou finančních prostředky určené v rámci stavby dálnice D8 na opravu objízdných tras. Náklady na opravu by se měly pohybovat kolem 3,5 mil Kč. Práce bude provádět firma Eurovia a.s.

foto Deník

Red

Red