V Roudnici bude dražší svoz komunálního odpadu

Konec roku je obdobím nejen vánočního shonu a následného prožívání nejkrásnějších svátků v roce, ale také časem předsevzetí a příprav na povinnosti, které nás čekají v přicházejícím roce. Stejně tak si radnice připravuje, jakým způsobem zajistí služby pro své občany. Jednou z nich je pravidelné odvážení komunálního odpadu. 

Všechna města a obce se potýkají s financováním svého odpadového hospodářství a Roudnice nad Labem není výjimkou. Město každoročně vynakládá na likvidaci komunálního a velkoobjemového odpadu částku téměř 10 milionů korun. Výběrem poplatků, které by měl platit každý občan města podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku, vybere město obnos mírně přesahující 5 milionů korun. Rozdíl musí být uhrazen z rozpočtu města. Navíc radnice plně financuje odvoz bioodpadů, tříděného odpadu (papír, plasty, sklo), nebezpečných odpadů apod.
Město Roudnice nad Labem vybíralo po dobu uplynulých pěti let poplatek ve výši 500 Kč, v letech 2005-2007 částku 480 Kč na obyvatele. V polovině letošního roku umožnila novela zákona o místních poplatcích stanovit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů až do výše 1.000 Kč za osobu.
byla Rada města na svém zasedání dne 28.11.2012 nucena projednat návrh nové obecně závazné vyhlášky a usnesením
č. 695/2012 doporučit zvýšení poplatku v r.2013. Zastupitelstvo města pak dne 19.12.2012 rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2012, která navyšuje poplatek vyjmenovaných poplatníků na částku 750 korun na osobu a rok.
IVA MATUŠKOVÁ
ekonomický odbor
VLADIMÍR DROŽ
odbor životního prostředí
Red

Red