V Ústeckém kraji startují kotlíkové dotace, půjdou podat pouze elektronicky

V úterý 31. října startuje další vlna kotlíkových dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí 156 milionů korun. Novinářům dnes detaily výzvy na výměny kotlů v domácnostech představil hejtman Ústeckého kraje spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a náměstkem hejtmana Stanislavem Rybákem. Novinkou je hlavně možnost výhradně elektronického podání žádosti přes internet, kde si mohou žadatelé předvyplnit potřebné dokumenty již v těchto dnech. Celkově by v našem kraji mělo být vyměněno 1 683 kotlů.

Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč. Hlavní novinkou pro kotlíkové dotace je zjednodušené podání žádosti a to z pohodlí domova přes internet. „Zvolili jsme tento způsob, aby již žadatelé nemuseli stát hodiny před úřadem a čekat až se otevře podatelna, aby žádost odevzdali mezi prvními. Takhle si mohou vše už nyní předvyplnit a 31. října elektronicky odeslat. Věřím, že i tentokrát bude o dotace velký zájem. Ústecký kraj byl teprve druhým krajem, který se před lety do vyhlášení kotlíkových dotací zapojil. Lidé z Ústeckého kraje mohou nyní žádat již popáté,“ přiblížil novinářům hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Po elektronickém odeslání kompletní žádosti přijde žadateli potvrzení i s pořadovým číslem žádosti, do 24 hodin pak i potvrzená žádost, kterou je nutné vytisknout podepsat a v listinné podobě vše do 10 pracovních dnů doručit na podatelnu krajského úřadu. Příjem žádostí tedy startuje 31. října v 10:00 hodin a bude možné je podávat až do konce ledna 2018. V případě, že budou do této doby vyčerpány finanční prostředky, bude příjem žádostí ukončen dříve. Další novinkou je také, že nebude podpořena výměna za nový kotel výhradně na uhlí.

„Celkem 9 miliard korun z tzv. kotlíkových dotací, které jsme pro české domácnosti vyjednali v Evropské komisi, pomůže k výraznému zlepšení kvality ovzduší také v Ústeckém kraji. Právě staré kotle na tuhá paliva se výrazně podílejí na znečištění našeho ovzduší. Nové ekologické zdroje, na které dáváme peníze právě z kotlíkových dotací, znamenají nejenom mnohonásobné snížení emisí prachu a rakovinotvorného benzoapyrenu, ale uspoří navíc také peněženky všech, kteří v programu uspějí. Provoz nových ekologických kotlů je totiž daleko úspornější. Doposud bylo vyměněno více než 21 tisíc starých kotlů v první vlně kotlíkových dotací, dalších 7 tisíc výměn je ještě v realizaci. Ve druhé vlně přibude dalších minimálně 35 tisíc výměn.  Na ně máme tentokrát připraveno 3,4 miliardy korun,“ uvedl při tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec. Jde již o pátou výzvu vyhlášenou Úste ckým krajem. V minulých letech šlo na výměnu kotlů více než 200 milionů korun. „Žadatelé nejčastěji volí kombinovaný koteltedy na uhlí i biomasu. Velký zájem je také o tepelné čerpadlo. To jsou údaje z posledních výzev, které již máme za sebou. Pravidelně jsou také prováděny kontroly. V rámci jedné kontroly bohužel řešíme i jedno trestní oznámení. Bylo podáno na společnost, která zprostředkovávala právě čerpání dotací na nové kotle,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

V aktuální výzvě není již vyžadováno provádění mikroenergetických opatření a ani dokládání Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). A bude možná pouze výměna stávajícíc h kotlů na tuhá paliva výhradně 1. a 2 emisní třídy​

V rámci poslední vyhlášené výzvy letos na jaře bylo za pouhých 52 hodin vyčerpáno celkem 21 milionů korun. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla s ručním přikládáním v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pouze biomasu nebo na instalaci tepelného čerpadla.

Red

Red