Vysvědčení v Libochovicích vskutku netradičně

Ve čtvrtek 31. 1. dostávaly děti z prvních tříd svoje první vysvědčení. Velká sláva se konala v kulturním středisku U Tří lip v Libochovicích za přítomnosti rodičů a příbuzných.

Všechny nejdříve uvítal pan ředitel, pak děti zazpívaly školní hymnu a po třídách předvedly krátký program složený z básniček, písniček a pohádek. Pak bylo slavnostně rozdáno vysvědčení. Celá akce se velice vydařila a doufáme, že na ní jak děti, tak rodiče budou dlouho vzpomínat.

Fotografie z akce zde

Red

Red