ZAHRADA ČECH ŽÁDÁ PO STÁTU ÚHRADU ŠKODY

Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v předchozích dnech proběhl podzimní veletrh Zahrada Čech – jako jedna z mála výstavních akcí plánovaná pro rok 2020. „Jsme velice rádi, že se po více jak půlroční pauze mohla akce uskutečnit, byť za přísnějších hygienických opatření. Přes veškeré snahy a úsilí však výstava nedopadla dle očekávání. Na ekonomickém výsledku se podepsal značný pokles návštěvnosti. Počet návštěvníků byl oproti předešlým rokům poloviční, což přisuzujeme obecnému strachu ze současné situace, který z našeho pohledu silně podnítily mediální informace a výroky vládních činitelů v průběhu výstavy“ uvedla Bc. Michaela Mokrá, obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Podzimní Zahrada Čech tak nedokázala vyplnit ztráty, které společnosti vznikly v důsledku omezení činnosti po zavedení kroků Vlády České republiky v boji proti pandemii nemoci Covid-19. Přesto, že snad tyto kroky skutečně napomohly zabránit dalšímu šíření nového koronaviru, zcela omezily výdělečnou činnosti společnosti a způsobily značnou škodu, která dolehla zásadním způsobem na současný i budoucí chod společnosti. „Tímto v žádném případě nezpochybňujeme restrikce zavedené vládou, pouze uplatňujeme své právo domáhat se náhrady způsobené škody na státu, který je podle ustanovení § 36 krizového zákona povinen nahradit újmu vzniklou v příčinné souvislosti s omezeními vyhlášenými podle krizového zákona“ uvedl Lukas Wünsch, jednatel společnosti Zahrada Čech s.r.o. Na základě toho byla v měsíci září podána výzva s prosbou o úhradu způsobené škody adresovaná Úřadu vlády České republiky. Tato náhrada však řeší pouze aktuální škody v době krizového řízení, s ubíhajícím časem stále přetrvávají nároky na provoz areálu výstaviště, a to bez potřebných výnosů, což silně ohrožuje celé fungování společnosti. Pokud proto nebude výzva včas vyslyšena, je společnost připravena v dalším kroku podat žalobu na náhradu škody dle zákona číslo 82/1998 Sb. směřovanou též Úřadu vlády České republiky.

Již nyní by byla existence společnosti bez dotační podpory od Města Litoměřice ohrožena, stejně tak nadcházející výstavní plány. „Neskutečně si toho vážíme a srdečně za podporu děkujeme. S ohledem na současnou situaci bude dotační částka vyčerpána v plné výši. Takto jsme provozně zabezpečeni až do jarní sezóny 2021, pokud ovšem nebudou vydána nová opatření omezující další naši činnost“ uvedla Bc. Michaela Mokrá, obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o. Jednání o dotační podpoře se však neobešlo bez příslibů členům Rady města a Zastupitelstva města Litoměřice. Mimo výzvy a případné žaloby tak byla zároveň podána žádost ministru zemědělství o možnou marketingovou podporu v rámci výstavy Zahrada Čech. „Při dotačních jednáních jsme přislíbili, že podnikneme všechny možné kroky, které by vedly k pokrytí nákladů ze všech dostupných zdrojů, čímž dostojíme podmínkám dotační smlouvy. A také z toho důvodu jsme přistoupili k výše zmíněným krokům k získání náhrady škody od státu“ doplnil na závěr Lukas Wünsch, jednatel společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Red

Red