ŽIVÝ BETLÉM S PRŮVODEM – v sobotu 23. prosince od 15 hodin


Již 21. rokem pořádá Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích.

Zaměstnanci a přátelé Hospice sv. Štěpána ve spolupráci s místní farností jako každý rok chtějí veřejnosti přiblížit betlémský příběh o narození Ježíše Krista. Tento příběh je nejen důvodem, proč vůbec slavíme Vánoce, ale stojí také na počátku křesťanství, které je nedílnou součástí evropské historie. Z této předvánoční společenské akce se stala během mnoha let krásná tradice, která neodmyslitelně patří k Vánocům v Litoměřicích.

Předvánoční odpoledne začne již ve 14:30 projížďkami na koních pro děti na Mírovém náměstí. Samotný Betlémský průvod se všemi zvířátky bude vycházet z Mírového náměstí v 15:30 a vydá se směrem na Dómské náměstí, kde se v 16 hodin odehraje tradiční příběh narození Ježíše. Scénky si obvykle připravují děti a dospělí z místní farnosti. Chybět nebudou vánoční koledy v podání Bohušovické scholy. Hospic připraví tradiční chutné občerstvení a projížďky na koních a velbloudech. Aby se vánoční atmosféra dostala ke všem návštěvníkům až domů, budou si moci odnést betlémské světlo, které přivezou zástupci skautů ze skutečného města Betléma, kde se Ježíš narodil.

Veškeré příspěvky za občerstvení a jízdu na koních a velbloudech, popř. za svíčky, jsou určeny na podporu služeb hospice. V tento den bude také od 10 do 17 hodin otevřen Dobročinný obchod Bona Fide v Michalské ulici, kde také zakoupením dárků můžete hospic podpořit. Zapůjčení zvířat do průvodu a k projížďkám zajišťuje společnost Zvířátka lidem – Adélčin dvoreček. Akci pořádáme ve spolupráci s mnoha dobrovolníky a za podpory Města Litoměřice.

Pro ty, kteří nemohou přijít na Betlém a chtějí Hospic sv. Štěpána podpořit – je stále otevřená vánoční sbírka „Rozsviťme hvězdu pro hospic“, kde lze jednoduše darovat přes webové stránky www.hvezda.prohospic.cz.

Red

Red