u Roudnice se převrátila cisterna

Tranzit nákladní dopravy na Čepro a  Štětí odkláněn přes Krabčice a Bechlín.

Uzávěra potrvá cca do 20 hodin. Nedošlo k žádnému úniku ropných produktů a cisterna pod tlakem neporušena. Přečerpání bude trvat 4-5h a následně bude vyzvednuta a odtažena. Osobní doprava možná přes Bezděkov.

Red

Red