Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku 2018“ v Ústeckém kraji

V pátek 17. srpna vyvrcholilo krajské kolo soutěže Vesnice roku 2018 oceněním soutěžících obcí a slavnostním vyhlášením výsledků. Několik obcí z Litoměřicka bylo také oceněno

Slavnostního odpoledního ceremoniálu se na pozvání starostky obce Kytlice Moniky Hladíkové zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, pozvání dále přijali zástupci ministerstev místního rozvoje a zemědělství, další představitelé Ústeckého kraje, vyhlašovatelů soutěže a starostové oceněných obcí.

Slavnostní odpoledne zahájila komentovaná prohlídka obce Kytlice pro zájemce a pak už následovalo vyhlášení výsledků v několika kategoriích. Obce získaly čestná uznání, diplomy a stuhy, jako nejvyšší ocenění.

„Velmi mě těší zájem obcí o účast v této soutěži, jejímž smyslem je podpořit obyvatele obcí při jejich aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy obcí a přiblížit veřejnosti význam venkova. Je to jedna z aktivit na podporu venkovských oblastí, na které se často zapomíná. Přitom právě v menších obcích je bohatý komunitní život a lidé dokážou pro svůj domov obětovat čas i úsilí. Ocenění v soutěži Vesnice roku je už jen bonusem k radosti z dobře fungující obce. Věřím, že vítěz bude náš kraj důstojně reprezentovat i v národním kole,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Do 24. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 23 obcí z Ústeckého kraje, vítězná obec obdrží 300 tisíc korun a postoupí do celostátního kola, které se koná na podzim, ostatní barevné stuhy a 125 tisíc korun, a diplomy s bonusem 30–50 tisíc korun. Ústecký kraj dále zajistil pro každou obec na památku účasti v soutěži diplomy a věcné ceny.

Slavnostní ceremoniál a celý doprovodný program se odvíjel v duchu oblečení ve stylu 1. republiky.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola a nositel titulu „Vesnice roku 2018“ bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Příjemným bonusem pro celostátního vítěze je finanční odměna ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní ro zvoj, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství, spoluvyhlašovateli pak Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Sdružení místních samospráv ČR.

Po předání ocenění následoval neformální společenský večer za účasti starostů a členů hodnotitelské komise, v němž vystoupil mimo jiné pěvecký sbor a představila se různá umělecká vystoupení, včetně prezentace místních dobrovolných hasičů.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prezentovat programy obnovy jednotlivých vesnic a upozornit na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inže nýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku 2018“ v Ústeckém kraji:

Čestná uznání a ceny:

Čestné uznání za práci s dětmi – obec Bělušice

Čestné uznání za volnočasové centrum – obec Droužkovice

Čestné uznání za pospolitost – obec Lkáň

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obci – obec Lukavec

Fulínova cena – za květinovou výzdobu v obci – obec Libkovice pod Řípem

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – v kategorii obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Dolní Poustevna, za rekonstrukci evangelického kostela

Cena Osobnost Programu obnovy venkova – Václav Tyl, starosta obce Vědomice

Diplomy:

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – obec Blšany u Loun

Diplom za udržování přírodních prvků  – obec Brandov

Diplom za podporu cestovního ruchu – obec Březno u Chomutova

Diplom za komplexní rozvoj obce – obec Cítoliby

Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za ekologickou výchovu dětí -obec Liběšice

Diplom za písemné zpracování historie obce – obec Libkovice pod Řípem

Diplom za péči o celkový vzhled obce – obec Líšťany

Diplom za podporu spolkové činnosti v obci – obec Lukavec

Diplom za podporu sportu v obci – obec Nová Ves v Horách

Diplom za péči o kultu rní památky – obec Ohníč

Diplom za zachování hornické kolonky – obec Přestanov

Diplom za budování zázemí pro kulturní a sportovní akce – obec Radovesice

Diplom za vzornou spolupráci obce se školou – obec Vilémov

Diplom za tvořivé dílničky – obec Vrbice

Ocenění stuhami:

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Mnetěš

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Blatno

Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Dolní Poustevna

Modrá stuha – za společenský život – obec Lipová

Zlatá stuha – za absolutní vítězství v krajském kole a titul „Vesnice Ústeckého kraje roku 2018“ – obec Kytlice

vv
Slavnostní předávání cen zahájil hejtman Oldřich Bubeníček. Zleva dále Václav Bešta, předseda Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova, Alena Knobová za Svaz měst a obcí a současně starostka Liběšic, Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství a Zdeňka Pikešová, státní tajemnice ministerstva pro místní rozvoj

vv
Starostka Bělušic Veronika Pochobradská

vv
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky převzala starostka obce Blšany u Loun Eva Schedivá z rukou zastupitele Ústeckého kraje Radka Černého a Jitky Nové, místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova

vv
Diplom za květinovou výzdobu v obci (Fulínovu cenu) převzal starosta obce Libkovice pod Řípem František Feix z rukou krajské radní pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova Jitky Sachetové a Jaroslava Dubského, předsedy Výboru pro kuluturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje

vv
Cenu Diamantové ocenění získala obec Vědomice

gg
Oranžová stuha patří obci Mnetěš

vv
Nositelem zelené stuhy se stala obec Blatno

vv
Bílou stuhu si odnesla obec Dolní Poustevna

vv
Modrou stuhu obdržela obec Lipová

vv
Obec Kytlice má zlatou stuhu jako absolutní vítěz letošního ročníku soutěže Vesnice roku v Ústeckém kraji

vv

vv

vv

vv

vv
Starostka obce Kytlice Monika Hladíková měla obrovskou radost ze zlaté stuhy společně se všemi obyvateli obce

vv
Součástí kulturních vystoupení byly i místní mistryně Evropy ve své kategorii

cc
Vystoupení Big bandu

vv

vv

hh

vv

vv

vv

Red

Red