Litoměřice – Gotické dvojče v létě ožije

Gotické dvojče v Litoměřicích plánuje nejen na letní měsíce pestrý program. „Léto ve městě/Léto ve dvojčeti“ je akce pořádaná Institutem kresby a grafiky, z. s. spravujícím litografickou dílnu LITHO LITO v přízemí, ke které se připojí také nový nájemce Galerie Gotické dvojče v prvním patře, Kulturní centrum Řehlovice. Hned 18. června je „dvojče“ jedním z míst konání Litoměřické muzejní noci pořádané Severočeskou galerií výtvarných umění v Litoměřicích. V tentýž den bude vernisáží zahájena výstava studentů a pedagogů ateliéru Interaktivních médií Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s názvem „Na hranici světla“.

„Začátkem července plánujeme instalovat Bambusový háj, což bude relaxační, zelená zóna před Gotickým dvojčetem. Uspořádáme také výtvarný příměstský tábor pro děti, který bude kombinací výuky dějin umění a individuálního zpracování díla. Těšíme se i na další plánované akce,” uvedla Lenka Kahuda Klokočková, jež Institut kresby a grafiky, z. s. vede.

Výstavní prostor v prvním patře zabydlí stálá expozice na téma Lokální česko-německá historie. „Ta vznikne na základě projektu Zpátky v čase, který mapoval vzpomínky bývalého rodáka z Habří u Řehlovic. Kupříkladu tento projekt, realizován bývalou dobrovolnicí z Berlína, poukazuje na potenciál kulturního centra stavět mosty mezi generacemi a etnickými skupinami. Na srpen plánujeme výstavu fotografa Jindřicha Štreita ve spolupráci s Hospicem sv. Štěpána,“ informovala Lenka Holíková, jednatelka Kulturního centra Řehlovice.

Unikátní prostory chce Kulturní centrum Řehlovice (KCŘ) využít prostřednictvím workshopů, výstav, vzdělávacích akcí a vzbudit zájem také u zahraničních návštěvníků města.

„Celoroční výstavní program galerie bude pravidelně doplňován doprovodnými akcemi, které přispějí k většímu oživení prostoru a lokality, v níž se galerie nachází. Galerie je otevřena všem zájmovým skupinám, které projeví zájem o spolupráci. Společná vize o oživení prostoru je jejím hlavním předpokladem,“ doplňuje Lenka Holíková.

Red

Red