Chotěšov – Vystoupení Terezek v DSP

vánoční večírek vánoční večírekk (1)

V zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice, pokračovali převánoční přípravy, ale také i kulturní a společenské akce. Dne 19.12.2013 se konal v Domově sociální péče Chotěšov vánoční večírek. Základem celého večírku bylo především vystoupení několika uživatelů domova. Pod vedením zkušeného personálu si připravili pásmo vánočních koled, básniček a písniček, které s velkým zapálením a optimismem přednesli všem přítomným. Vystupující pozitivně naladili přítomné z řad uživatel i personálu domova. Odměnou vystupujícím byl potlesk a pochvalné pohledy přítomných.

Večírek pokračoval v duchu tance a poslechu. Terezky z Domova se zvláštním režimem Terezín hráli a zpívali pomalé i rychlé skladby, při kterých se opravdu všichni přítomní vyřádili a naladili na tuto překrásnou sváteční dobu.

Bc. Andrea Krčmářová

Red

Red