Co může způsobit „obyčejný“ dopis

 

Děti z nízkoprahového klubu KECKA už několik měsíců pravidelně navštěvují obyvatele
Domova pro seniory v Roudnici n/L. Pořádají společné turnaje v pétanque, v kulečníku, hrají kuželky,
pořádají společné akce, nebo třeba pečou perníčky. Je hezké pozorovat, jak mezi sebou děti a senioři
komunikují, a vzájemně spolupracují.

Janě Tomáškové, z Domova pro seniory, a Lence Konečné z klubu KEKCA se v hlavě zrodil
skvělý nápad. Protože se senioři často cítí sami, neboť jsou „vytrženi“ ze své rodiny a za některými se
příbuzní ani nepřijedou podívat, mohli by si s nimi děti dopisovat. Kluci a holky si tak procvičí nejen
gramatiku, ale vůbec způsob, jak se dopis píše, protože v dnešní době už píše klasický dopis jen
málokdo. A navíc! Udělají někomu z Domova pro seniory radost.
Lenka tedy dětem vyrobila speciální dopisní papíry s linkami, aby se dětem lépe psalo,
seznámila je s nápadem, a všechny se daly vesele do psaní.

„To, co jsem viděla v očích paní, která si dopis četla, se ani slovy vyjádřit nedá. Při čtení jsme kolikrát
nevěděly, jestli se máme smát nad originálním slovním spojením a gramatickými chybami, nebo ronit
slzy dojetí, jak pisatelka otevírá své srdíčko člověku, jemuž chce udělat radost, a jehož vidí jednou za
čas“, uvedla Jana Tomášková z Domova pro seniory, ergoterapeutka.

Máme velkou radost, že se nám daří podporovat vzájemné přátelství, spolupráci a
komunikaci mezi světem dětí a seniorů. Ze společných akcí, programů a návštěv je vidět, že se mají
rádi, a hlavně, děláme jim radost obyčejnými věcmi, které nic nestojí.

Red

Red