Cyklotrasami Ústeckého kraje brázdí stále více cyklistů

Už od jara 2013 zaznamenávají pohyb cyklistů, bruslařů i pěších speciální sčítače umístěné na cyklostezkách. Ústecký kraj je protkán Labskou stezkou, Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a Ohře. Sčítače jsou rozmístěny na vybraných místech třech páteřních cyklostezek v Ústeckém kraji a objektivně monitorují pohyb cyklistů, bruslařů a pěších.

Čidlo snímá tepelné záření lidského těla, jsou tedy sčítáni všichni, kdo kolem projdou či projedou. Před sloupkem je v povrchu stezky zabudována indukční smyčka, která prostřednictvím elektromagnetických impulzů rozliší cyklisty od pěších a bruslařů. Sčítání probíhá naprosto anonymně.

 

Měsíc Roudnice nad Labem Velké Březno Děčín
Pěší Cyklisté Pěší Cyklisté Pěší Cyklisté
01-06/2016 24 913 24 970 15 703 42 138 19 826 51 579
01-06/2017 24 563 27 603 16 464 43 474 19 203 52 982

 

Monitoring návštěvnosti stezek je veřejně dostupný na http://www.kr-ustecky.cz/monitoring-navstevnosti-stezek/ms-228079/p1=228079

 

Red

Red