Cesta na Lovoš bude příjemnější

LOVOSICE – Město nechalo položit živičný recyklát v části veřejné účelové komunikace vedoucí na Lovoš. Komunikace navazuje na Lovošskou ulici a zpevněna byla v její horní části.

Významné zlepšení stavu účelové komunikace ocení především občané trvale žijící pod Lovošem a turisté mířící na vrchol. „Výsprava cesty na Lovoš byla plánována již delší dobu. V těchto parných dnech se z nezpevněného povrchu cesty po každém projetí auta nesnesitelně prášilo a na jaře a na podzim deště komunikaci natolik podmáčely, že byla jen velmi těžko sjízdná,“ uvedl Milan Dian, starosta města.

Komunikace byla vyspravena živičným recyklátem z vlastních zdrojů města. Recyklát z velké části pocházel z původního povrchu Oranžového hřiště, které město opravilo v loňském roce. Práce na zpevnění provedla firma DOKOM FINAL s.r.o. z Děčína a město za ně zaplatilo téměř 550 000,- korun.

Oprava cesty na Lovoš je nicméně jen provizorní. „Problém této komunikace je v tom, že zde chybí svod dešťové vody. Z tohoto důvodu není možné vybudovat v místě klasickou zpevněnou komunikaci. Investice do stavby by město vyšla odhadem na desítky miliónů korun, na což prostředky nemáme,“ upřesňuje starosta. V případě vybudování zpevněné komunikace bez odvodu dešťové vody z horních částí by při větších deštích mohlo dojít k zaplavení sklepů rodinných domů v nižších partiích  Lovošské ulice. Vodu by bylo nutné svést až do Labe. Kanalizace v lokalitě totiž žádné další navýšení kapacity nepojme. Prvotní hrubé odhady mluví až o 30 milionech korun. Město nicméně přemýšlí o dalších variantách řešení problematiky a o budoucnosti lokality jako rozvojové části města vhodné pro celoroční bydlení.

Na Lovoš se o prázdniny nezaměřilo pouze město, ale také Klub českých turistů. Ten podle sdělení Litoměřického deníku přeznačil jednu z tras vedoucích na Lovoš. Přeznačena byla zelená turistická stezka v úseku začínajícím jen několik málo metrů nad poslední zahradou. Tuto cestu vyšlapali sami turisté při cestách na kopec. Dohromady se jedná o cca 150 metrů trasy. Zelená turistická trasa vede od kruhového objezdu u Besedy až na vrchol a celkově měří asi 3 kilometry.

Red

Red